Myositt - lærings - og mestringskurs for pasienter og pårørende 21. og 22. september 2017

Kurs, 21.09.2017-22.09.2017, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Mange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap i forhold til å leve med sykdommen, i tillegg til å møte andre i samme situasjon.

Revmatologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet og Lærings- og mestringssenteret samarbeider om et kurstilbud til pasienter som har myositt og deres pårørende.

Kurset retter seg mot de pasienter som har poly- eller dermatomyositt, inklusjonslegememyositt eller har antisyntetasesyndrom.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en pasient deler sin erfaringskunnskap i forhold til å leve med myositt.

Det legges opp til gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

På programmet (med forbehold om mindre endringer):
- Forventninger - fokus på hva deltagerne ønsker du å lære noe om i løpet av kurset
- en el. to pasienter deler sin erfaringskunnskap
- mestring, å leve med sykdom i hverdagen
- informasjon om sykdom og behandling
- rettigheter og hjelpeapparat
- bevegelse, fysisk aktivitet og trening
- hva finnes av hjelpemidler
- kost og ernæring

Kurset dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Se www.pasientreiser.no for ytterligere informasjon.

Kursdato: 21. og 22. september 2017
Kl.slett: 0930-1600 første dag og 0900-1515 andre dag (med forbehold om mindre endringer).

Kontaktinformasjon: se lenger ned på siden.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Du trenger ikke henvisning dersom du er pasient ved Oslo Universitetssykehus HF. Dersom du tilhører et annet sykehus trenger vi henvisning fra din fastlege.

Når og hvor

Dato
21.09.2017-22.09.2017 
Klokkeslett
09:30-15:15
Sted
Rikshospitalet
  
Arrangør
Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)
 
Kontaktinformasjon
For ytterligere informasjon eller påmelding: ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier på Lærings- og mestringssenteret Vera Dahle, tlf.nr: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no
 
 
Fant du det du lette etter?