Myositt, mestringskurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, en gang i året, vanligvis om høsten.

Mange pasienter med myositt og deres pårørende har behov for mer kunnskap om å leve med sykdommen i tillegg til å møte andre i samme situasjon og dele erfaringer.

Revmatologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet, og Lærings- og mestringssenteret (LMS) samarbeider om kurset, som retter seg mot pasienter som har poly- eller dermamyositt, eller har antisyntetasesyndrom.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap og en erfaren bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap.

Det legges opp til gruppearbeid og plenumsdiskusjoner for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Vanlige temaer på kurset er:
- forventninger/ hva ønsker du å få svar på
- innlegg fra erfarne brukere (pasienter)
- mestring - å leve med sykdommen
- informasjon om sykdom og behandling
- rettigheter og hjelpeapparat
- bevegelse, fysisk aktivitet og trening
- hjelpemidler
- kost og ernæring

Når og hvor

Tid
en gang i året, vanligvis om høsten.
Klokkeslett
 
Kontaktinformasjon
For mer informasjon eller påmelding: ta kontakt med rådgiver/spesialsykepleier på Lærings- og mestringssenteret: Vera Dahle på
telefonnummer: 23070820 eller
mail: Lmskkt@ous-hf.no
 
Fant du det du lette etter?