HELSENORGE

NaKoNev nasjonalt smertemøte om nevropatiske smerter 2022

Målgruppen er legespesialister, allmennleger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og annet helsepersonell som arbeider med nevropatisk smerte.

En rekke internasjonale eksperter kommer for å forelese om og diskutere aktuelle tema relatert til nevropatisk smerte. Forelesningene og diskusjonene vil derfor foregå på engelsk denne dagen.

«What everybody needs to know about neuropathic pain – easily explained by leading researchers and clinicians"

Program: Se NaKoNevs nettside

Kostnad: 250 kr (dekker lunsj, kaffe og pausemat)

Fant du det du lette etter?