Når det ikke er epilepsi - hva da? Kurs om PNES 14. og 15. mai 2018

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 14.05.2018-15.05.2018, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

PNES er den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi hos voksne. Dette kurset for helsepersonell tar opp ulike forklarings- og behandlingsmodeller for psykogene, ikke-epileptiske anfall (funksjonelle anfall).

Målgruppe: Kurset er rettet mot psykologer, psykiatere, sykepleiere, leger og annet helsepersonell.
Godkjenning: Kurset er søkt godkjent med 12 timer innen allmennmedisin, nevrologi, psykiatri, barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri av Den norske legeforening, 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening og 12 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie av Norsk sykepleieforbund.

Påmelding: Bindende påmelding innen 1. mai per e-post til:
undervisningAKE@ous-hf.no. Oppgi navn, fakturaadresse og e-postadresse ved påmelding.
Kursavgift: kr 2 500,‐ som inkluderer enkel lunsj.
For ytterligere opplysninger: Vennligst ta kontakt på: undervisningAKE@ous-hf.no  eller tlf. 67501477.

Når og hvor

Dato
14.05.2018-15.05.2018 
Klokkeslett
08:30-15:10
Sted
SSE Sandvika
Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika, undervisningspaviljongen (bygg D1) G.F. Henriksens vei 98.
 
Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 

Antonia Villagran og Hilde N. Karterud leder møtene.

Program mandag 14. mai: 

 •  08.30 – 09.00 Kaffe og registrering
 • 09.00 - 09.30 Sykdomsforståelse ved PNES ved lege Charlotte Lunde
 • 09.30 – 10.15 PNES – en oversikt over diagnosen ved overlege Antonia Villagran
 • 10.30 – 12.00 PNES diagnostikk med videodemonstrasjon ved overlege Oliver Henning
 • 12.00 – 12.45 Lunch
 • 12.45 – 13.30 Utredning og behandling av PNES ved SSE ved overlege Antonia Villagran
 • 13.45 – 14.15 Formidling av diagnosen ved psykiatrisk sykepleier
  Hilde N. Karterud
 • 14.30 -16.00 Dissosiasjon – hva er det? Med implikasjoner ved behandling ved psykolog Akiah Ottesen Berg


Program tirsdag 15.mai:

 •  08.30 – 09.15 Forståelse og tilnærming: Erfaringer fra behandling av voksne med PNES ved Karin Holt psykologspesialist DPS Groruddalen/ spesialrådgiver RVTS Øst
 • 09.30 – 10.30 En helhetlig biopsykososial tilnærming ved overlege Helene Gjone
 • 10.45 – 11.30 Psykologiske aspekter ved psykologspesialist Einar Heminghyt
 • 11.45– 12.15 Psykososiale vansker hos ungdom med PNES ved psykiatrisk sykepleier Hilde N. Karterud
 • 12.15– 13.00 Lunch
 • 13.00 – 13.20 Hvordan håndtere PNES- anfall? ved fagsykepleier Ellen Pettersen
 • 13.20 – 13.50 Kroppen og PNES ved fysioterapeut Irene Barfoed Hauge
 • 14.05 - 14.25 Case, barn og unge ved sykepleier Sissel Meriles
 • 14.25 - 15.10 PNES hos barn og unge ved overlege og professor Morten Lossius
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.