Når det ikke er epilepsi - hva da? Kurs om PNES 14. og 15. mai 2018

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 14.05.2018-15.05.2018, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

PNES er den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi hos voksne. Dette kurset for helsepersonell tar opp ulike forklarings- og behandlingsmodeller for psykogene, ikke-epileptiske anfall (funksjonelle anfall).

Målgruppe: Kurset er rettet mot psykologer, psykiatere, sykepleiere, leger og annet helsepersonell.
Godkjenning: Kurset er søkt godkjent med 12 timer innen allmennmedisin, nevrologi, psykiatri, barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri av Den norske legeforening, 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening og 12 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie av Norsk sykepleieforbund.

Påmelding: Bindende påmelding innen 1. mai per e-post til:
undervisningAKE@ous-hf.no. Oppgi navn, fakturaadresse og e-postadresse ved påmelding.
Kursavgift: kr 2 500,‐ som inkluderer enkel lunsj.
For ytterligere opplysninger: Vennligst ta kontakt på: undervisningAKE@ous-hf.no  eller tlf. 67501477.

Når og hvor

Dato
14.05.2018-15.05.2018 
Klokkeslett
08:30-15:10
Sted
SSE Sandvika
Spesialsykehuset for epilepsi i Sandvika, undervisningspaviljongen (bygg D1) G.F. Henriksens vei 98.
 
Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 

Antonia Villagran og Hilde N. Karterud leder møtene.

Program mandag 14. mai: 

 •  08.30 – 09.00 Kaffe og registrering
 • 09.00 - 09.30 Sykdomsforståelse ved PNES ved lege Charlotte Lunde
 • 09.30 – 10.15 PNES – en oversikt over diagnosen ved overlege Antonia Villagran
 • 10.30 – 12.00 PNES diagnostikk med videodemonstrasjon ved overlege Oliver Henning
 • 12.00 – 12.45 Lunch
 • 12.45 – 13.30 Utredning og behandling av PNES ved SSE ved overlege Antonia Villagran
 • 13.45 – 14.15 Formidling av diagnosen ved psykiatrisk sykepleier
  Hilde N. Karterud
 • 14.30 -16.00 Dissosiasjon – hva er det? Med implikasjoner ved behandling ved psykolog Akiah Ottesen Berg


Program tirsdag 15.mai:

 •  08.30 – 09.15 Forståelse og tilnærming: Erfaringer fra behandling av voksne med PNES ved Karin Holt psykologspesialist DPS Groruddalen/ spesialrådgiver RVTS Øst
 • 09.30 – 10.30 En helhetlig biopsykososial tilnærming ved overlege Helene Gjone
 • 10.45 – 11.30 Psykologiske aspekter ved psykologspesialist Einar Heminghyt
 • 11.45– 12.15 Psykososiale vansker hos ungdom med PNES ved psykiatrisk sykepleier Hilde N. Karterud
 • 12.15– 13.00 Lunch
 • 13.00 – 13.20 Hvordan håndtere PNES- anfall? ved fagsykepleier Ellen Pettersen
 • 13.20 – 13.50 Kroppen og PNES ved fysioterapeut Irene Barfoed Hauge
 • 14.05 - 14.25 Case, barn og unge ved sykepleier Sissel Meriles
 • 14.25 - 15.10 PNES hos barn og unge ved overlege og professor Morten Lossius
Fant du det du lette etter?