Når det ikke er epilepsi, hva da? - Psykogene, ikke-epileptiske anfall 1. og 2. april 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 01.04.2019-02.04.2019 , Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

2-dagers kurs for helsepersonell om psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES), også kalt funksjonelle anfall.

Målgruppe
Psykologer, psykiatere, sykepleiere, leger og annet helsepersonell.
Godkjenning
Kurset er søkt godkjent med 12 timer innen allmennmedisin, nevrologi, psykiatri, barnesykdommer og barne- og ungdomspsykiatri av Den norske legeforening, 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening og 12 timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie av Norsk sykepleieforbund.

Bindende påmelding innen 18. mars per e-post til:
undervisningAKE@ous-hf.no
Oppgi navn, fakturaadresse og e-postadresse ved påmelding.
Kursavgift kr 2 500,‐ som inkluderer enkel lunsj.

Kursbrosjyre Når det ikke er epilepsi - hva da? 2019 (pdf-fil)

Når og hvor

Dato
01.04.2019-02.04.2019 
Klokkeslett
08:00-15:00
Sted
SSE Sandvika
Spesialsykehuset for epilepsi – SSE i Sandvika, undervisnings-paviljongen (bygg D1) G.F. Henriksens vei 98.
 
Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 
Kontakt
Ytterligere opplysninger vennligst ta kontakt på:
undervisningAKE@ous-hf.no eller tlf. 67501477
 
Mer informasjon
undervisningAKE@ous-hf.no  

Mandag 1. april
Møteleder: Antonia Villagran/Hilde N. Karterud

 • 08.30 – 09.00 Kaffe og registrering
 • 09.00 - 09.30 Sykdomsforståelse ved PNES ved lege Charlotte Lunde
 • 09.30 – 10.15 PNES – en oversikt over diagnosen ved overlege Antonia Villagran
 • 10.30 – 12.00 PNES diagnostikk med videodemonstrasjon ved overlege Oliver Henning
 • 12.00 – 12.45 Lunch
 • 12.45 – 14.15 Dissosiasjon – hva er det? Med implikasjoner for behandling
  ved psykolog Akiah Ottesen Berg
 • 14.30 – 15.00 Formidling av diagnosen
  ved fag og forskningssykepleier
  Hilde N. Karterud
 • 15.00 -15.30 Utredning og behandling av PNES ved SSE ved overlege Antonia Villagran

Tirsdag 2. april
Møteleder: Antonia Villagran/Hilde N. Karterud

 • 08.30 – 09.45 En helhetlig biopsykososial tilnærming ved overlege Helene Gjone
 • 10.00 – 10.45 Psykologiske aspekter
  ved psykologspesialist Siv Bækkelund
 • 11.00 – 11.45 Psykososiale aspekter hos barn og ungdom med PNES – og PNES hos personer med PU ved fag og forskningssykepleier Hilde N. Karterud
 • 11.45 – 12.30 Lunch
 • 12.30 – 12.50 Hvordan håndtere PNES- anfall? ved fagsykepleier Ellen Pettersen
 • 12.50 – 13.20 Kroppen og PNES
  ved fysioterapeut Irene Barfoed Hauge
 • 13. 30 – 14.00 Case, barn og unge
  ved sykepleier Sissel Meriles
 • 14.00 – 14.45 PNES hos barn og unge
  ved overlege og professor Morten Lossius
 • Oppsummering og utlevering av kursbevis

Om forelesere og foredrag

 • Charlotte Lunde, lege ved BUP Nord, OUS. Tidligere jobbet i 5 år på SSE, Seksjon for barn og ungdom med epilepsi. Hun trekker frem perspektiver på sykdomsforståelse ved PNES.
 • Antonia Villagran, spesialist i nevrologi, PhD stipendiat og overlege ved Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, SSE. Hun gir en oversikt over diagnosen og holder en forelesning om utredning og behandling. Villagran er fagansvarlig for PNES ved SSE.
 • Hilde Nordahl Karterud, PhD, fag- og forskningssykepleier ved SSE. Hun vil holde to forelesninger, en om formidlingen av PNES-diagnosen og en om psykososiale utfordringer hos ungdom med PNES.
 • Siv Bækkelund, spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og jobber som psykolog ved SSE. Hun vil holde et foredrag om psykologiske aspekter ved PNES.
 • Oliver Henning, spesialist i nevrologi og psykiatri, dr. med. og overlege ved Seksjon for klinisk nevrofysiologi, SSE. Han viser videoopptak av PNES og belyser kompleksiteten i diagnostiseringen av PNES vs. epileptiske anfall.
 • Akiah Ottesen Berg, post doc på Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), og psykolog , Spesialenheten BUP sør, OUS. Hun gir innføring i dissosiative symptomer og diagnoser, hvordan PNES forstås gjennom strukturell dissosiasjonsteori og implikasjoner for behandlingen.
 • Helene Gjone, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, dr. med og overlege ved Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri ved OUS. Hun presenterer en biopsykososial tilnærming ved utredning og behandling av PNES hos barn og unge.
 • Irene Barfoed Hauge, spesialfysioterapeut i epilepsi og rehabilitering, jobber som fysioterapeut ved Seksjon for voksenepilepsi og rehabilitering, SSE. Hun har fokus på en fysioterapeutisk tilnærming og holder et foredrag om kroppslige opplevelser hos pasienter med PNES.
 • Sissel Meriles, sykepleier ved SSE, Seksjon for barn og ungdom med epilepsi. Hun gir en kasusbeskrivelse av ungdom med PNES.
 • Morten Lossius, spesialist i nevrologi, dr. med. professor og forskningsleder ved SSE. Han gir en forelesning om PNES hos barn og unge.
 • Ellen Pettersen, fagsykepleier ved SSE, Solbergtoppen rehabilitering. Hun holder innlegg om håndtering av anfall.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.