Nasjonal autismekonferanse - Den 7ende Tønsbergkonferansen

Konferanse, 03.06.2020-04.06.2020, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme - ADHD - Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

 

Konferansen i juni er avlyst og utsatt til 14.- 15. juni 2021.


De påmeldte vil få tilbakebetalt deltakeravgiften.

Beskjed om påmelding til konferansens nye dato kommer senere.


Om Tønsbergkonferansen

Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Program og påmelding

Last ned programmet her.


Tema fra internasjonale foredragsholdere:

  • Paradigm Shifts in Approaches to the early detection and treatment of autism. Professor Geraldine Dawson. Professor i psykiatri og atferdsvitenskap og direktør ved the Duke Center for Autism and Brain Development at Duke University Medical Center, US.
  • Livsmestring. Professor Liz Pellicano: Professor, the Department of Educational Studies at Macquarie University, Australia.  
  • Kjønnsinkongruens hos personer med autismespekterforstyrrelser, forskningsstatus og kliniske erfaringer. Dr. Annelou L C de Vries, Department of Child and Adolescent Psychiatry (CAPVUMCA),  og leder Pediatric Psychology and Center of Expertise on Gender Dysphoria, Amsterdam University Medical Center, Amsterdam, Nederland.
foto av tårn i Tønsberg

Autismekonferansen holdes for 7. gang i Tønsberg i juni 2021.

Til NevSoms nettsideNår og hvor

Dato
03.06.2020-04.06.2020 
Klokkeslett
Sted
Oseberg Quality Hotel, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT), Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen. 
Medarrangør

Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold

Fant du det du lette etter?