Nasjonal autismekonferanse - Den 7ende Tønsbergkonferansen

Konferanse, 03.06.2020-04.06.2020, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme - ADHD - Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Konferansen vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse. Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Program og påmelding

Programmet for konferansen i 2020 vil bestå av forelesninger fra internasjonalt anerkjente forskere, norske sentrale fagpersoner samt kortere presentasjoner etter innsendte sammendrag. Endelig program og påmelding forventes klart 1.februar 2020.
 

Tema fra internasjonale foredragsholdere:

  • Paradigm Shifts in Approaches to the early detection and treatment of autism. Professor Geraldine Dawson. Professor i psykiatri og atferdsvitenskap og direktør ved the Duke Center for Autism and Brain Development at Duke University Medical Center, US.
  • Livsmestring. Professor Liz Pellicano: Professor, the Department of Educational Studies at Macquarie University, Australia.  
  • Kjønnsinkongruens hos personer med autismespekterforstyrrelser, forskningsstatus og kliniske erfaringer. Dr. Annelou L C de Vries, Department of Child and Adolescent Psychiatry (CAPVUMCA),  og leder Pediatric Psychology and Center of Expertise on Gender Dysphoria, Amsterdam University Medical Center, Amsterdam, Nederland.
foto av tårn i Tønsberg

Autismekonferansen holdes for 7. gang i Tønsberg i juni 2020.

Last ned mer informasjon om konferansen og foredragsholderne her.


Innsending av bidrag

Fagpersoner inviteres til å sende inn sammendrag som omhandler rene forskningsprosjekter, systematisering av erfaringer eller eksempler på god klinisk praksis. Bidragene kan gi grunnlag for muntlige innlegg på 30 minutter inkludert spørsmål eller for poster. Bidragene vurderes av en komité på grunnlag av innsendte sammendrag. Frist for å sende inn bidrag er 15.november 2019.

Sammendragene sendes på e-post til NevSom v/ Bjørg Ramse bramse@ous-hf.no. Sammendragene skal bestå av maksimalt 300 ord, og skal være organisert med følgende overskrifter: Tittel, bakgrunn, mål, metode, resultater og konklusjon. Sammendraget skal vedlegges e-posten, og vedlegget skal ikke inneholde informasjon om forfatter(e) eller tilhørighet, men i selve e-posten skal det skrives kontaktinformasjon, informasjon om forfatterne, samt om man foretrekker muntlig presentasjon eller poster.

For aksepterte bidrag

De som får sine bidrag akseptert, må selv dekke utgifter til deltagelse og opphold på konferansen, og må selv sørge for å melde seg på konferansen innen 1.april 2020.

Påmelding til konferansen åpner 1. februar 2020.

Til NevSoms nettsideNår og hvor

Dato
03.06.2020-04.06.2020 
Klokkeslett
Sted
Oseberg Quality Hotel, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg
 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT), Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen. 
Medarrangør

Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold

Fant du det du lette etter?