Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen

Konferanse , 06.06.2018-08.06.2018 , Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme - ADHD - Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Velkommen til Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg juni 2018. Konferansen dekker hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Vi inviterer igjen til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotell Tønsberg 6.-8.juni 2018. Dette er den sjette konferansen som avholdes. De siste årene har målsettingen vært å dekke hele livsløpet og hele bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret. Denne målsettingen videreføres også i den kommende konferansen.

 

Ruin fra Tønsberg, foto
Autismekonferansen holdes i Tønsberg, juni 2018 (foto: Marit Skram).

Vi håper vi har bidratt til å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Gode tilbakemeldinger og entusiasme under og etter siste konferanse gir oss inspirasjon til å fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år.

Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

Arrangører er NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold.

Program

Programmet for konferansen i 2018 vil bestå av forelesninger fra internasjonalt anerkjente forskere, norske sentrale fagpersoner samt kortere presentasjoner etter innsendte sammendrag.

Last ned programmet her.

Påmelding

Meld deg på via denne lenken. Påmeldingen er bindende, og påmeldingsfrist er 14. mai.

Internasjonale foredragsholdere:

•Professor Thomas Bourgeon (France): Current knowledge on the genetics of autism and propositions for future research
•Dr. Sue Fletcher-Watson (UK): Forskning på bruk av teknologi i tilrettelegging og intervensjon for barn og unge med ASD
•Professor emeritus Patricia Howlin (UK): Aldring hos personer med ASD

Norske foredragsholdere:

Daniel Quintana, Pål Surén og Anne-Siri Øien, Alexandra Havdahl, Maj Britt Posserud, Kenneth Larsen, Ellen Munkhaugen, Anders Johansen, Kristin A, Bakke, Michael Lensing, Sissel Berge Helverschou.

Les mer om foredragsholderne og konferansen her.

Når og hvor

Dato
06.06.2018-08.06.2018 
Klokkeslett
Sted
Oseberg Quality Hotell i Tønsberg
 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)
Glenne regionale senter for autisme 
Mer informasjon
bjorg.ramse@ous-hf.no  

Bilder fra konferansen i 2016

 

foto: konferansedeltakere
Ca to hundre deltakere fra hele landet var med på konferansen i 2016.

 

 

Noen av foreleserne ble med på rotur i vikingskip (foto: Marit Skram).
Noen av foreleserne ble med på rotur i vikingskip (foto: Marit Skram).

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.