Nasjonal autismekonferanse – Tønsbergkonferansen

Konferanse , 06.06.2018-08.06.2018 , Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme - ADHD - Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Velkommen til Nasjonal Autismekonferanse i Tønsberg juni 2018. Konferansen dekker hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.

Vi inviterer igjen til Nasjonal Autismekonferanse på Oseberg Quality Hotell Tønsberg 6.-8.juni 2018. Dette er den sjette konferansen som avholdes. De siste årene har målsettingen vært å dekke hele livsløpet og hele bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret. Denne målsettingen videreføres også i den kommende konferansen.

 

Ruin fra Tønsberg, foto
Autismekonferansen holdes i Tønsberg, juni 2018 (foto: Marit Skram).

 

Vi håper vi har bidratt til å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Gode tilbakemeldinger og entusiasme under og etter siste konferanse gir oss inspirasjon til å fortsette å arrangere Tønsbergkonferansen hvert andre år.

Arrangørene har et spesielt ansvar for forskning, fagutvikling og kompetansespredning, og konferansen er et ledd i denne satsingen.

Arrangører er NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourette syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus og Glenne regionale senter for autisme, Sykehuset i Vestfold.

Program

Programmet for konferansen i 2018 vil bestå av forelesninger fra internasjonalt anerkjente forskere, norske sentrale fagpersoner samt kortere presentasjoner etter innsendte sammendrag.

Internasjonale foredragsholdere som har bekreftet at de kommer:

•Professor Thomas Bourgeon (France): Current knowledge on the genetics of autism and propositions for future research
•Dr. Sue Fletcher-Watson (UK): Forskning på bruk av teknologi i tilrettelegging og intervensjon for barn og unge med ASD
•Professor emeritus Patricia Howlin (UK): Aldring hos personer med ASD

Norske foredragsholdere som kommer:

Daniel Quintana, Pål Surén og Anne-Siri Øien, Alexandra Havdahl, Maj Britt Posserud, Kenneth Larsen, Ellen Munkhaugen, Anders Johansen, Kristin A, Bakke, Michael Lensing, Sissel Berge Helverschou.

Innsending av bidrag

Fagpersoner inviteres til å sende inn sammendrag som omhandler rene forskningsprosjekter, systematisering av erfaringer eller eksempler på god klinisk praksis. Bidragene kan gi grunnlag for muntlige innlegg på 30 minutter inkludert spørsmål eller for poster. Bidragene vurderes av en komité på grunnlag av innsendte sammendrag. Frist for å sende inn bidrag er 20. desember 2017.

Sammendragene sendes på e-post til NevSom v/ Bjørg Ramse bjorg.ramse@ous-hf.no.

Sammendragene skal bestå av maksimalt 300 ord, og skal være organisert med følgende overskrifter: Tittel, bakgrunn, mål, metode, resultater og konklusjon. Sammendraget skal vedlegges e-posten, og vedlegget skal ikke inneholde informasjon om forfatter(e) eller tilhørighet, men i selve e-posten skal det skrives kontaktinformasjon, informasjon om forfatterne, samt om man foretrekker muntlig presentasjon eller poster.

De som får sine bidrag akseptert, må selv dekke utgifter til deltagelse og opphold på konferansen, og må selv sørge for å melde seg på konferansen innen 1.april 2018.

Hold av datoen, detaljer om påmelding kommer senere.

Les mer om foredragsholderne og konferansen her.

Når og hvor

Dato
06.06.2018-08.06.2018 
Klokkeslett
 
Sted
Oseberg Quality Hotell i Tønsberg
 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT), Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
Glenne regionale senter for autisme 
Mer informasjon
bjorg.ramse@ous-hf.no  

Bilder fra konferansen i 2016

 

foto: konferansedeltakere
Ca to hundre deltakere fra hele landet var med på konferansen i 2016.

 

 

Noen av foreleserne ble med på rotur i vikingskip (foto: Marit Skram).
Noen av foreleserne ble med på rotur i vikingskip (foto: Marit Skram).

 

 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.