Nasjonal forskningskonferanse innen habilitering 2017

Fagseminar, 26.10.2017, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Norsk akademi for habiliteringsforskning arrangerer den årlige konferansen om forskning på habiliteringsfeltet 26.oktober 2017.
Konferansen finner sted på Gardermoen.

Norsk akademi for habiliteringsforskning har til formål å styrke kvaliteten på tjenesteytingen gjennom økt fokus og satsing på forsking i habiliteringsfeltet.

Hensikten med den årlige forskningskonferansen er å skape en nasjonal møteplass der aktuelle tema blir satt på dagsorden, og pågående forsking innen habilitering kan bli presentert og synliggjort.

Målgruppen for konferansen er forskere, fagpersoner, ledere og andre som er interessert i forskning på habiliteringsfeltet.

På årets konferanse vil inviterte forelesere belyse blant annet kvalitet, forskningssamarbeid og formidling av forskning til fagutøvere i praksisfeltet. 

Programmet vil for øvrig bestå av frie foredrag og presentasjon av nye doktorgradsarbeider. Det vil bli lagt opp til visning av posters.

Det faglige programmet starter kl 09.30. Det vil bli registrering og lett bevertning fra kl 09.00.

Arrangørene søker om økonomisk støtte til gjennomføring av konferansen, det er derfor foreløpig uavklart om det blir deltageravgift.

Det åpnes for påmelding i begynnelsen av juni. Detaljert program vil bli lagt ut etter hvert som avtaler med bidragsytere er på plass.

Når og hvor

Dato
26.10.2017 
Klokkeslett
09:30-15:30 
Sted
Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Lufthavn, Gardermoen (i gangavstand fra terminalen)
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
i samarbeid med Norsk akademi for habiliteringsforskning 
Kontakt
RHABU, epost: rhabu@ous-hf.no