Nasjonal konferanse for ledere i TSB

Konferanse, 14.09.2017-15.09.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Den første nasjonale TSB-lederkonferansen i Norge er startskudd for oppbyggingen av en arena der ledere i TSB kan utveksle erfaring og kunnskap.

forside invitasjon

Målgruppe for konferansen og et fremtidig ledernettverk i TSB, er ledere i enheter som tilbyr behandling av rus- og avhengighetslidelser. Se prosjekt Nasjonalt ledernettverk i TSB.

Når og hvor

Dato
14.09.2017-15.09.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Thon Hotell Vettre
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
i samarbeid med ledere i TSB  
Kontakt
Hilde Harwiss, hiharw@ous-hf.no