Nasjonal og regional smertesamling

Konferanse , 15.11.2018-16.11.2018 , Avdeling for smertebehandling, Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte, Regional Kompetansetjeneste for smerte

 

Deltakere i et auditorium

Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte (NaKoNev) og Regional kompetansetjeneste for smerte (ReKS) arrangerer to heldagskonferanser om smerte og smertebehandling.

Konferansene er rettet mot helsepersonell, og det er mulig å melde seg på enten kun ett møte, eller begge. Pris per møtedag er 200 kroner.

Bredt utvalg av tema

Først ut er nasjonalt møte om utredning og behandling av nevropatisk smerte torsdag 15. november. NaKoNev har siden kompetansetjenesten ble etablert arrangert et årlig heldagsmøte. Høstens konferanse inneholder et bredt utvalg tema både knyttet til fagområdet nevropatisk smerte, og i grenselandet til andre fagfelt innen smerte.

Flere internasjonalt anerkjente forskere kommer for å undervise om aktuelle temaer som klassifisering av kroniske smertesyndromer i ICD-11, sentral sensitisering, cannabinoider, genetikk og kognitiv funksjon ved nevropatisk smerte.

Fredag 16. november arrangeres regional smertesamling i regi av ReKS. Her er programmet todelt. Del 1 omfatter forklaringsmodeller for smerte, mens del 2 har fokus på smerte og minoritetshelse - og betydning for klinisk praksis.

Program torsdag 15. november

Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte, Nasjonalt møte

08:30-09:00 Registrering og kaffe

09:00-09:05 Velkommen og praktisk informasjon v/Audun Stubhaug, leder i NaKoNev og avdelingsleder OUS, og Per Hansson, OUS/Karolinska Institutet

09:05-09:50 Skyfri himmel? Resultater fra en RCT på smertetåke i nevropatisk smerte og fibromyalgi v/Henrik B. Jacobsen, OUS

09:50-10:45 Genetikk og nevropatisk smerte. Bakgrunn og beskrivelse av en nasjonal studie v/Kristian Bernhard Nilsen, OUS

10:45-11:05 Pause

11:05-12:00 Sentral sensitization: My understanding based on available literature v/Ellen Jørum, OUS/UiO og discussant Per Hansson

12:00-12:45 Lunsj

12:45-13:45 Diskusjon av kasuistikker

13:45-14:15 Cannabinoider ved nevropatisk smerte: En up-date v/Audun Stubhaug

14:15:14:30 Pause

14:30-15:30 Chronic primary and chronic secondary pain syndromes in ICD-11 v/Rolf-Detlef Treede, Heidelberg, Germany

15:30-15:45 Spørsmål og diskusjon med utgangspunkt i Treedes presentasjon

15:45-16:15 Plenumsdiskusjon av dagens program

16:15-17:00 Mingling med enkel bevertning

Program fredag 16. november

Regional kompetansetjeneste for smerte, Regional smertesamling

Del I - Hvilken forklaringsmodell bør gjelde i dagens smertebehandling?

08:30-09:00 Registrering og kaffe

09:00-09:15 Velkommen og praktisk informasjon v/Audun Stubhaug, leder i ReKS og avdelingsleder OUS

09:15-10:00 En overordnet forklaringsmodell for smerte v/Henrik B. Jacobsen, PhD og psykolog

10:00-10:45 Forklaringsmodeller for smerte – hva er status? v/Lars Petter Granan, PhD og fysikalsk medisiner

10:45-11:00 Pause med kaffe/te

11:00-11:20 Diskusjon: Hvilken forklaringsmodell bør gjelde i dagens smertebehandling? Ledet av Audun Stubhaug

11:20-12:00 Ikke-medikamentelle behandlingsstrategier: Tverrfaglig gruppebehandlingsmodell ved OUS Avdeling for smertebehandling v/Endre Hafstad (psykolog), Mette Bøymo Kaarbø (fysioterapeut) og Sissel Kristina Jarmund (sykepleier)

12:00-12:45 Lunsj

Del II - Smerte og minoritetshelse: Betydning for klinisk praksis

12:45-13:30 Smerte i et kulturelt perspektiv v/Berit Austveg, samfunnsmedisiner

13:30-14:00 Helsepersonells kompetansebehov i møte med minoritetspasienter v/Lise-Merete Alpers, PhD og sykepleier

14:00-14:15 Pause med kaffe/te

14:15-15:00 Farmakogenetikk: Legemidler og etniske variasjoner v/farmakolog Espen Molden

15:00-15:30 Debatt: Smerte, forklaringsmodeller og minoritetshelse. Debattleder: Silje E. Reme, professor i psykologi. Debattpanel: Espen Molden, Lise-Merete Alpers, Berit Austveg og Audun Stubhaug.

15:30 Avslutning v/Audun Stubhaug

Påmelding

Påmelding til dette arrangementet er nå stengt. On-site-registrering er mulig, men da kan vi ikke garantere lunsj ettersom lunsjpakker er forhåndsbestilt. 

Arrangementene er rettet mot legespesialister, allmennleger, sykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og annet helsepersonell med smerte og nevropatisk smerte som arbeidsfelt og interesseområde. Brukerrepresentanter fra pasientforeninger er også velkomne til å delta!
 
Fagkonferansene foregår i Store auditorium, Bygg 6 – Ullevål, Oslo universitetssykehus. Torsdag ettermiddag blir det mingling med enkel bevertning fra kl. 16:15-17:00.

Deltakelse per møte koster 200 kroner og inkluderer lunsj, kaffe/te og mingling. Husk å krysse av i påmeldingsskjemaet om du ønsker å delta på kun ett av møtene, eller begge.

Vil du abonnere på informasjon fra Smertesenteret? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Når og hvor

Dato
15.11.2018-16.11.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Ullevål sykehus - bygg 6
Store auditorium, Bygg 6, Ullevål sykehus
 
Arrangør
Avdeling for smertebehandling, Regional kompetansetjeneste for smerte, Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte
 
Mer informasjon
Link til påmeldingsskjema  
elsygj@ous-hf.no
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.