Nasjonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse (MUSS-konferansen) 2020

Konferanse, 19.11.2020-20.11.2020, Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)

 

Meld deg på vår tverrfaglige konferanse med to innholdsrike dager med spennende foredrag og oppdatert forskning på muskelskjelettskader, -sykdommer og –plager. Konferansen skal være et møtepunkt for forskere, helsepersonell, brukere og andre som er interessert i muskelskjeletthelse.

I år har du mulighet til å delta på konferansen enten via webinar eller ved tilstedeværelse på Comfort Hotel Runway, Gardermoen. Vi følger til enhver tid gjeldende anbefalinger fra nasjonale myndigheter i forhold til Covid-19.  Hvis retningslinjene endres slik at man ikke kan treffes, vil alle kunne delta på konferansen via webinar.

Under årets konferanse vil vi blant annet diskutere følgende tema: Hvor langt har vi kommet med forskning på artrose, rygg, inflammatoriske leddsykdommer og osteoporose? Hvordan kan vi i større grad implementert kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling? Det blir egne sesjoner med frie foredrag og postersesjon.

Konferanseprogram finner du her.

Abstrakt til frie foredrag/posterpresentasjon
Du er velkommen til å sende inn abstrakt til frie foredrag og/eller posterpresentasjon. Abstrakt sendes til limped@ous-hf.no innen 11. september 2020.

Vi ønsker sammendrag av studier i alle faser- alt fra presentasjon av planlagte prosjekter til publiserte arbeider. På denne måten får vi vist hverandre forskningen som foregår i feltet. Kontakt oss innen 11. september hvis du har behov for utvidet frist for innsending av abstrakt. Vi satser på å lage et system for visning av postere også digitalt. Ved innsending av abstrakt, gi beskjed om du kommer til å delta fysisk eller digitalt.

Utdeling av tre priser
På årets konferanse vil det blir delt ut en pris til beste frie foredrag og en pris til beste posterpresentasjon. I tillegg deler MUSS ut en pris fra Foreningen for Ryggforskning til et forskningsprosjekt på nakke, rygg eller bekken. De tre prisene baseres på innsendte abstrakt og presentasjon av arbeidet. 

Påmelding
Ved påmelding registrerer du om du ønsker å delta med fysisk tilstedeværelse på konferansehotellet eller om du ønsker å delta via webinar. Begge alternativene krever registrering.  Du må registrere antall dager du ønsker å delta, om du ønsker å delta på middagen og om du ønsker å booke hotell via oss. Det er forhåndsreservert hotellrom på Comfort Hotel Runway, Gardermoen. Hvis myndighetenes retningslinjer endres slik at vi ikke kan treffes, vil alle kunne delta på konferansen via webinar. Faktura sendes ut nærmere konferansen når situasjonen rundt dette er mer avklart.

Påmeldingslenke

Informasjon om konferansen
For mer informasjon om konferansen, konferanseprogram, godkjente kurspoeng, innsending av abstrakt, priser for deltakelse og påmelding, se: www.muss.no

Har du spørsmål, ta kontakt med Linda M. Pedersen, koordinator for, Nasjonalt forskningsnettverk for

Del gjerne informasjon om konferansen!
Vi ønsker at så mange som mulig deltar på konferansen. Det er derfor fint om du kan spre informasjon om konferansen videre til andre aktuelle forskere/forskningsmiljø innen feltet.

 


Når og hvor

Dato
19.11.2020-20.11.2020 
Klokkeslett
Sted
Webinar eller Comfort hotel Runway; Hans Gaarders vei 27; 2060 Gardermoen
 
Arrangør
Forsknings- og formidlingsenheten for muskelskjeletthelse (FORMI)
Muskelskjelettsatsingen (MUSS) 
Kontaktinformasjon
MUSS-koordinator Linda M. Pedersen limped@ous-hf.no, 23016171/91106219
 
Mer informasjon
http://www.muss.no/  
Fant du det du lette etter?