HELSENORGE

Nasjonalt nettverksmøte om primær immunsvikt

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) inviterer leger, sykepleiere og annet helsepersonell med interesse for primær immunsvikt hos barn og voksne til gratis nettverksmøte. SSD samarbeider med fagmiljøer over hele landet.

Det er gratis å delta på møtet og lunsj er inkludert. 
Nettverkskontakter og foredragsholdere får i tillegg dekket reiseutgifter.

PROGRAM

Kl. 09.30–09.45 VELKOMMEN OG INTRODUKSJON

1. Utredning av primær immunsvikt hos barn og voksne 
v/ Hans Christian Erichsen, overlege, Avdeling for barnemedisin og transplantasjon
og Børre Fevang, overlege, Seksjon klinisk immunologi og 
infeksjonssykdommer, Oslo universitetssykehus

2. Immunfenotyping 
v/ Liv Osnes, overlege, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus

3. Immunsvikt-genpanel 
v/ Charlotte von der Lippe, overlege, Seksjon for medisinsk genetikk, Sykehuset i Telemark


Kl. 10.45–11.00 KAFFE


Kl. 11.00–11.45 

1. Gastrointestinale tilstander ved primær immunsvikt 
v/ Silje Fjellgård Jørgensen, postdoktor, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Oslo universitetssykehus

2. Gastrointestinale tilstander ved primær immunsvikt hos barn
v/ Gøri Perminow, overlege, Avdeling for barnemedisin, Ullevål, Oslo universitetssykehus

Kl. 11.45–12.00 KAFFE


Kl. 12.00–12.30 Senter for sjeldne diagnoser

v/ Heidi Glosli, overlege og seksjonsleder, Avdeling for sjeldne diagnoser, Oslo universitetssykehus


Kl. 12.30–13.00 Njimegen Breakage Syndrom: alvorlig sykdom med utfordringer både for pasient og lege.

v/ Henrik Døllner, overlege/professor, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital

Kl. 13.00–14.00 LUNSJ

Kl. 14.00–14.30 Alternativer for erstatningsbehandling med immunglobuliner

v/ Nina Berger Hustad, fagsykepleier, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo
universitetssykehus

Kl. 14.30–15.00 Infeksiøse hudmanifestasjoner ved primær immunsvikt

v/ Ingvild Nordøy, Seksjonsleder, overlege, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer, Oslo Universitetssykehus 

Kl. 15.00–15.15 KAFFE


Kl. 15.1515.45 Pasientkasuistikk

v/ Haukeland Sykehus

Kl. 15.45–16.15 Transisjon fra barne- til voksenmedisin

v/ Overlege Børre Fevang og sykepleier Nina Berger Hustad, Seksjon klinisk immunologi og infeksjonssykdommer
og overlege  Hans Christian Erichsen og sykepleier Gunn Kathleen Halvorsen, Avdeling for barnemedisin og transplantasjon, Oslo universitetssykehus

Kl. 16.15–16.30 Avslutning


Mer informasjon om nettverket for primære immunsviktsykdommer, og fjorårets nettverksmøte, finner du ved å følge denne lenken

Fant du det du lette etter?