HELSENORGE

Nasjonalt nettverksmøte om primær immunsvikt

Senter for sjeldne diagnoser (SSD) inviterer leger, sykepleiere og annet helsepersonell med interesse for primær immunsvikt hos barn og voksne til gratis nettverksmøte. SSD samarbeider med fagmiljøer over hele landet.

Det er fremdeles noen få plasser igjen. Bindende påmelding etter førstemann til mølla prinsippet.

PROGRAM

Felles:

09.30-09.40 Velkommen

09.40- 10.00 Oversiktsforelesning om primær immunsvikt v/overlege Hans Christian Erichsen, Barneavdelingen OUS

10.00-10.25 Autoimmunitet og inflammasjon ved PID v/ lege i spesialisering Mai Fraz, Seksjon klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, OUS

10.25-10.30 Senter for sjeldne diagnoser og kompetansetjenestens rolle v/rådgiver/ lege Ane Moe Holme, Senter for sjeldne diagnoser, OUS

10.30-10.45 Norsk nettverk for primærimmunsvikt, primær immunsviktregister og Sjeldenregisteret v/overlege Hans Christian Erichsen og rådgiver/ lege Ane Moe Holme, Senter for sjeldne diagnoser, OUS

10.45-11.00 Kaffe

11.00-11.15 Kasus som illustrer utredningsforløp hos barn (Kahoot) v/ overlege Karen Helene Bronken, Barneavdelingen OUS

11.15-11.45 Årets virussesong v/overlege Chis Inchley, Barneavdelingen,  AHUS 

11.45-12.15 Erfaringer med fasilitert subcutan immunoglobulin substitusjon hos pasienter med hypogammaglobulinemia v/ fagsykepleier Nina Hustad, Medisinsk dagenhet OUS

12.15-12.30 Kaffe

12.30-12.45 Kasus som illustrer utredningsforløp hos voksne (Kahoot) v/ lege i spesialisering Mai Fraz, Seksjon klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, OUS

12.45-13.00 Immunodeficiency, effects and consequenses of Covid, nursing perspectives Emily Carne, Consultant Nurse, Immunodeficiency Centre for Wales

13.00-14.00  LUNSJ

Leger:

14.00-15.00 Immunsvikt og lunge v/overlege Are Holm, Lungeavdelingen og overlege Børre Fevang, Seksjon klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, OUS
   - Generelle problemstillinger ved PID
   - Utredning, forebygging inklusive antibiotikabehandling og behandling
   - Lunge transplantasjon ved PID

15.00-15.15  Covid vaksine hos PID v/overlege Børre Fevang, Seksjon klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, OUS

15.15-15.30 Kaffe

15.30-16.00 Utredning, diagnostikk og behandling av nøytropeni v/ overlege Geir Tjønnfjord, Avdeling for blodsykdommer, OUS

Sykepleiere:

14.00-14.30 Immunsystemet v/overlege Hans Christian Erichsen, Barneavdelingen OUS

14.30-15.00 Pumper,- ulike typer og valg av utstyr v/ fagsykepleier Nina Hustad, Medisinsk dagenhet, OUS

15.00-15.30 HyQvia opplæring til barn og voksne v/ fagsykepleier Nina Hustad, Medisinsk dagenhet, og fagsykepleier Mona Hoff, Barneavdelingen OUS

15.30-15.45 Kaffe

15.45-16.00  Diskusjon- innspill på samarbeid og kompetanseheving Norsk nettverk for primær immunsvikt – NOSPI v/ fagsykepleier Nina Hustad, Medisinsk dagenhet og rådgiver Ane Moe Holme, SSD OUS
 
Felles:

16.00-16.20 Norsk nettverk for PID og samarbeid mellom sykehus

16.20-16.30 Avslutning

Fant du det du lette etter?