HELSENORGE

Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelser - 26. januar 2023

Vi følger opp suksessen fra fjorårets konferanse om kvinner med nevroutviklingsforstyrrelser. I 2023 er temaet «Nesten voksen med nevroutviklingsforstyrrelser - Hva ser vi og hva gjør vi?»

Programmet

Mer informasjon om program og forelesere blir oppdatert fortløpende i en periode framover.

Pris 

 300 kroner som også gir tilgang til forelesningene en måned i etterkant av konferansen.

Målgruppe

Hovedmålgruppa er ansatte i spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk, men konferansen kan være aktuell også for kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Tema

Tema for konferansen er hva vi ser og hva vi gjør i møte med ungdom og unge voksne med ADHD, autisme eller Tourettes syndrom. Hva er spesielt med overgangen til voksenlivet?

Aktuelle tema er de gode overgangene, hva er spesielt for unge med nevroutviklingsforstyrrelser, hvilke utfordringer møter de og hvilke behov har de og hvordan går det med dem, og gode eksempler på tiltak og tilrettelegging i klinikker, skole, utdanning og arbeid.

Godkjenning av konferansen

Konferansen søkes godkjent av psykologforeningen, Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Norsk fysioterapiforbund. For å godkjente timer må du delta på konferansedagen.

Kontakt

Sekretariat

Programkomite

Ønsker du mer informasjon, trykk her 

Konferansen arrangeres av:

Photo

Fant du det du lette etter?