Helsenorge

Nettmøte om brukerstyrte innleggelser i TSB

Nasjonal kompetansetjeneste TSB ønsker velkommen til nettmøte om brukerstyrte innleggelser i TSB!

Velkommen til nettmøte om brukerstyrte innleggelser i TSB!

Brukerstyrte innleggelser innebærer at den enkelte bruker selv tar ansvar for når hen trenger støtte eller behandling. Formålet er å forebygge kriser eller tilbakefall.

Alle helseforetak har fått i oppdrag å etablere brukerstyrte senger i TSB, men det er fremdeles mange som ikke har dette tilbudet. Hva skal til for en vellykket innføring av brukerstyrte innleggelser? Hva er mulighetene og utfordringene?

Dette ønsker Nasjonal kompetansetjeneste TSB å sette fokus på i et nettmøte. Målgruppen for møtet er både ledere, klinikere, fagutviklere og brukerrepresentanter i TSB.

Praktisk informasjon

Dato: 15. desember 2021
Tid: 09:30 – 11:00
Sted: Norsk Helsenett (join.nhn.no)
Nummer: Sendes ut i forkant av møtet
Delta: Klikk her for påmelding (gratis)
Kontakt: tsb@ous-hf.no  

Program

Se utskriftsvennlig invitasjon med program (PDF)


 

Fant du det du lette etter?