HELSENORGE

Nettverksmøte for Helsefaglig Simulering i Helse Sør-Øst

Nettverksmøte for Helsefaglig simulering i Helse Sør-Øst blir 18.–19. oktober 2023! Hold av datoene.

Innhold for det niende nettverksmøte i helsefaglig simulering er klart. Denne gangen er det Sykehuset i Vestfold som er arrangører. Nettverkssamlingen skal være en viktig arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging for fasilitatorer.

Les mer og se programmet på kompetansebroen.no.

Fant du det du lette etter?