Nettverksmøte i flerkulturelt nettverk for habiliteringstjenestene for barn og unge

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 02.02.2017, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)

Møte i fagnettverk med tema habilitering for barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Samlingen er for fagpersoner som er ansatt i habiliteringstjenestene for barn og unge i helseregion Sør-Øst

For mer informasjon om møtet kan nettverkets leder kontaktes.

Flerkulturelt nettverks nettside.

Når og hvor

Dato
02.02.2017 
Klokkeslett
10:00-14:00 
Sted
Ullevål sykehus
RHABU, Ullevål sykehus bygg 31 B, 2.etasje
 
Arrangør
Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)