Nettverkssamling for sosionomer i kreftomsorg og lindrende behandling

Fagseminar, 22.03.2017, Kompetansesenter for lindrende behandling, helseregion sør-øst (KSLB)

 

2015-3.Mars1_KSLB.jpg

Kompetansesenter for lindrende behandling ved OUS og Hospice Lovisenberg har gleden av å inviterer til nettverkssamling for sosionomer i kreftomsorg og lindrende behandling. Temaet for samlingen er:

"Å mobilisere støtte i det sosiale nettverket ved alvorlig sykdom"
Påmelding innen 15.mars 2017


Når og hvor

Dato
22.03.2017 
Klokkeslett
10:00-15:15 
Sted
Hospice Lovisenberg (Geitmyrsveien 45)
 
Arrangør
Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion Sør-Øst (KSLB)
Fagseminar