Nettverkssamling for sosionomer som arbeider innen lindrende behandling

Fagseminar, 15.11.2017, Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) - Helse Sør-Øst

 

shutterstock_599618570 web.jpg

Nettverkssamlingen arrangeres i samarbeid med Kreftforeningen og Hospice Lovisenberg.

Målgruppe

Sosionomer med definert ansvarsområde innenfor palliasjon i foretaksområdet. Kompetansenettverket er en arena for å motivere til utvikling og kvalitetssikring av det sosialfaglige arbeidet i lindrende behandling ved kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner og andre aktuelle aktører.

Tid

15. november 2017.

Sted

Kreftforeningen sine lokaler i Kongens gate 6.

Påmelding innen 10. november

Programmet

Praktisk informasjon

Tema for samlingen er arv, skifte og testament. Advokat fra Kreftforeningen vil innlede til diskusjon.

Samlingen er gratis og inkluderer lunsj.

Nettverket er regionalt og vi inviterer til nettverkssamling x2 pr år. Ønsker du å vite mer om Kompetansenettverket vårt? Les mer om det her.
 

Kontakt

Har du spørsmål, kontakt Sissel Harlo på tlf. 23 02 66 82 eller på e-post.

Når og hvor

Dato
15.11.2017 
Klokkeslett
09:45-15:30 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst