Nettverkssamling for sosionomer som arbeider innen lindrende behandling

Fagseminar , 18.04.2018 , Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB) - Helse Sør-Øst

 

Facebook layout.jpg

Nettverkssamlingen arrangeres i samarbeid med Kreftforeningen og Hospice Lovisenberg.

Målgruppe

Sosionomer med definert ansvarsområde innenfor palliasjon i foretaksområdet. Kompetansenettverket er en arena for å motivere til utvikling og kvalitetssikring av det sosialfaglige arbeidet i lindrende behandling ved kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, frivillige organisasjoner og andre aktuelle aktører.

Tid

18. april 2018.

Sted

Hospice Lovisenberg.

Påmelding innen 1. april 2018.

Tema for samlingen

"Hvordan blir tverrfaglighet og sosialfaglig kompetanse organisert i fremtidens palliasjon?"

  • Presentasjon av NOU- utvalgets arbeid med fokus på tverrfaglighet og sosialfaglig kompetanse i palliasjon:  NOU 20017:16 På liv og død v/ Bodil Husby, sosionom og medlem av NOU Utvalget

  • Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen oppdateres i 2018, hva bør spilles inn om sosialt arbeid? v/ Sissel Harlo, sosionom og deltar i gruppen som skal oppdatere Handlingsprogrammet for Helsedirektoratet

 Utfyllende program kommer.

Praktisk informasjon

Samlingen er gratis og inkluderer lunsj.

Nettverket er regionalt og vi inviterer til nettverkssamling x2 pr år. Ønsker du å vite mer om Kompetansenettverket vårt? Les mer om det her.
 

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Sissel Harlo på tlf. 23 02 66 82 eller på e-post.

Når og hvor

Dato
18.04.2018 
Klokkeslett
10:00-15:15 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.