Nevroendokrine svulster - kurs for pasienter og deres pårørende 26. og 27. januar 2017

Kurs, 26.01.2017-27.01.2017, Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken, Regionalt senter for nevroendokrine svulster

Medisinsk behandling kan ikke avhjelpe alle helseproblemer. Ved kronisk eller langvarig sykdom er opplæring og mestring av sykdommen ofte like viktig. Kursdagene består av forelesninger av helsepersonell, plenums- og gruppediskusjoner.

Kurset er et samarbeid mellom pasientforeningen Carcinor, Senter for Nevroendokrine svulster og Lærings- og mestringssenteret.

Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap. En bruker deler sin erfaringskunnskap. På kurset legges det opp til gruppesamtaler med erfaringsutveksling og til mulighet for nettverksbygging og fellesskap.

Temaer på kurset:
- Bruker (pasient) deler sin erfaringskunnskap
- Informasjon om sykdom, utredning og behandlingsmuligheter
- Kosthold og ernæring
- Mestring i hverdagen
- Fatigue (økt trettbarhet)
- Fysisk aktivitet og trening

Dato: 26. og 27. januar
Kl.slett: 10-1545 første dag, og 09-1515 dag to.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Pasienter som ikke har vært pasienter ved Oslo Universitetssykehus HF trenger henvisning. Vi vil sende ut henvisningsskjema når du har fått plass på kurs. Skjemaet tar du med til fastlege og får en underskrift. Skjemaet leveres til oss første kursdag.

Når og hvor

Dato
26.01.2017-27.01.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Rikshospitalet, Lærings- og mestringssenteret
Kurset skal holdes i lokaler tilknyttet Oslo Universitetssykehus
 
Arrangør
Senter for nevroendokrine svulster, Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken
Kurset arrangeres i samarbeid med Senteret for Nevroendokrine svulster v/Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet 
Kontaktinformasjon
For ytterligere informasjon eller påmelding; ta kontakt med kreftsykepleier/rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret Vera Dahle telefonnummer: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no
 

Fant du det du lette etter?