Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet

Kurs , 27.09.2017 , Regional kompetansetjeneste for autisme - ADHD - Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

 

"Nevroutviklingsforstyrrelser i voksenlivet"

Hva ser vi? Hva kan vi gjøre?

På denne konferansedagen ser vi på muligheter og utfordringer for utredning, diagnostisering, behandling og oppfølging av voksne med Asperger syndrom, Tourettes syndrom eller ADHD.

Målgruppe: Spesialisthelsetjenesten, kommunal helsetjeneste og andre interesserte.

Påmelding; https://no.surveymonkey.com/r/Felleskonferanse17

Det er mulig å delta på video, kryss av for video i påmeldingskjema.

Konferansen er gratis, og inkluderer enkel lunsj.

Konferansen søkes godkjent fra Den Norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening (Deltagelse på videokonferanse gir ikke godkjenning fra Norsk Psykologforening. Legeforeningen og NSF vil kunne godkjenne også for deltagelse på videokonferanse).

Konferansen arrangeres også;

  • 28. september i Tromsø
  • 24. oktober i Trondheim
  • 25. oktober i Bergen

Når og hvor

Dato
27.09.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00 
Sted
RBUP, Nydalen, Gullhaugveien 1-3, Oslo
 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)
 

Forelesere

ASPERGER SYNDROM: Alexander Mogstad, psykologspesialist med fordypning i klinisk habilitering, utdannet fra NTNU. Han har i en årrekke arbeidet med barn, ungdom og voksne med autismespekterforstyrrelser, og har bred erfaring med klinisk arbeid, utredning, behandling og oppfølging av unge og voksne med Asperger syndrom.

TOURETTES SYNDROM: Mats Fredriksen, overlege Ph.D., er spesialist i psykiatri og nevrologi, og er overlege på en spesialpoliklinikk ved Sykehuset i Vestfold (SiV) som bl.a. behandler voksne med Tourettes syndrom og ADHD. Han har bred erfaring fra klinisk arbeid med nevroutviklingsforstyrrelser og bevegelsesforstyrrelser hos unge og voksne bl.a. fra voksenhabiliteringstjenesten og nevrologisk poliklinikk ved SiV.

ADHD: Anne Halmøy, overlege Ph.D. Anne Halmøy er nå overlege ved Kronstad DPS i Bergen, hvor hun i tillegg til vanlig pasientarbeid har en ressursfunksjon for voksne med ADHD i Helse-Bergen. Halmøy har også en bistilling som førsteamanuensis II ved K.G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser ved Universitetet i Bergen.

Program

08.30 - Registrering og kaffe

09.00 - Velkommen og innspill fra ADHD Norge

09.15 - Utredning og diagnostisering av ADHD hos voksne: Hva ser vi? v/Anne Halmøy

10.00 - Pause

10.10 - Innspill fra Norsk Tourette Forening

10.15 - Utredning og diagnostisering av Tourettes syndrom hos voksne: Hva ser vi? v/Mats Fredriksen

11.00 - Pause

11.10 - Innspill fra Autismeforeningen

11.15 - Utredning og diagnostisering av Asperger syndrom hos voksne: Hva ser vi? v/Alexander Mogstad

12.00 - Lunsj

12.45 - Behandling og oppfølging av voksne med Asperger syndrom: Hva kan gjøres? v/Alexander Mogstad

13.25 - Benstrekk 5 minutt

13.30 - Behandling og oppfølging av voksne med Tourettes syndrom: Hva kan gjøres? v/Mats Fredriksen

14.10 - Pause

14.30 - Behandling og oppfølging av voksne med ADHD: Hva kan gjøres? v/Anne Halmøy

15.10 - Felles drøfting/paneldiskusjon

15.45 - Slutt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.