Nevroutviklingsforstyrrelser og atferd som utfordrer

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 26.11.2018 , Regional kompetansetjeneste for autisme - ADHD - Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Mange personer med en eller flere av disse diagnosene har atferd som kan utfordre de som er rundt dem.

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom.

Mange personer med en eller flere av disse diagnosene har atferd som kan utfordre de som er rundt dem. Det kan for eksempel dreie seg om sosiale utfordringer, vegring, søvnvansker, spisevansker, aggresjon, utagering og psykiske tilleggslidelser.  Konferansen fokuserer på disse utfordringene hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser og et normalt eller høyt evnenivå, i aldersspennet fra skolebarn til voksne. 

Forelesningene vil belyse hvordan atferd som utfordrer kan gjenkjennes, forstås, forebygges og behandles.

Hovedmålgruppa er ansatte i spesialisthelsetjenesten; psykiatri, habilitering og somatikk, men er aktuell også for kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

Når og hvor

Dato
26.11.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
RBUP
Gullhaugveien 1-3, Nydalen
Oslo
 
Arrangør
Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)
 
Program
09:00
Velkommen
09:15
Atferd som utfordrer; hva ser vi og hvordan forstå
Sissel Berge Helverschou
10:00
Pause
10:15
Angst og vegring hos barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser
Sissel Berge Helverschou
11:00
Pause
11:10
Kan ulike nevropsykiatriske diagnoser hjelpe å forstå eksplosivt raseri og atferdsvansker?
Bernhard Weidle
12:00
Lunsj
12.45
Kan ulike nevropsykiatriske diagnoser hjelpe å forstå eksplosivt raseri og atferdsvansker?
Bernhard Weidle
13.30
Pause
13.40
Autismespektertilstander: forståelse og tiltak
Jon Fauskanger Bjåstad
14.30
Pause
14.40
Autismespektertilstander: forståelse og tiltak
Jon Fauskanger Bjåstad
15.25
Oppsummering/avrunding
15.45
Slutt

Last ned mer informasjon om konferansen og foreleserne her.

For påmelding klikk her. 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.