HELSENORGE

Nordisk Tverrfaglig Forum​ for Dysmeli og Armamputasjon

Vi ønsker velkommen til Gardermoen i juni. Målgruppen er fagpersoner som jobber med dysmeli og armamputasjon og andre interesserte.

Program

Foredragsholdere, torsdag
 • Cato Zahl Pedersen. Dobbelt armamputert. En initiativtager av rehabiliteringssenteret CatoSenteret og utviklingsansvarlig for paratoppidretten ved Olympiatoppen.
 • Einar Johan Angelssen. Har dysmeli. Utdannet ergoterapeut og jobber som rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter i Troms og Finnmark. I tillegg har han en stilling som rådgiver på HelseIArbeid ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.
 • Peter Michael Nielsen. Overlege i nevrologi ved Holbæk Sygehus, musiker.
 • Charles Ethan Paccione. M.S., M.A., Ph.D. Fellow in Medicine. Clinical research specialist in mind-body pain medicine at the Department of Pain Management and Research, Oslo University Hospital, Ullevål.
 • Peter Sommar. Ortopedingenjör, TeamOlmed.
 • Alexander Bremberg. Ortopedingenjör, TeamOlmed.
 • Bjarne Lindebø. Daglig leder Blatchford Ortopedi Arendal, fysioterapeut.
 • Luis Miguel Janeiro Rodrigues, Leder for utvikling og 3D printing og ortopediingeniør ved Blatchford Ortopedi Arendal
 • Liselotte Hermansson. Professor i Arbetsterapi. Ortopedteknik. Örebro Dysmeli och Armprotes Center, Örebro Universitet.

Foredragsholdere, fredag

 • Oskar Söderlund. Fillauer Europe AB.
 • Henrik Tingleff. Bandagist hos Bandagist-Centret, Risskov.
 • Jesper Fløcke Larsen. Bandagist hos Bandagist-Centret, Risskov.
 • Stein Arne Rimehaug. MPhil, Rådgiver/fysioterapeut, Regional kompetansetjeneste for rehabilitering (RKR), Sunnaas sykehus, Nesodden.
 • John Chaplin - Associate Professor and Health Psychologist working in the Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, and the Swedish Assoc. Local Authorities and Regions.
 • Anne Birgit Stavenes. Spesialergoterapeut, Ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus.
 • Gyöngyvér Molvær. Fysioterapeut, Atteraas AS, Bergen.
 • Andrew Ritchie. Ortopediingeniør, Sophies Minde Ortopedi AS, Oslo.
 • Helene Løvaas. Seksjonsoverlege, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Haukeland universitetssykehus, Bergen.
 • Ulrika WiJk. Leg. Arbetsterapeut, Medicine doktor, Universitetssjukhuset Örebro.
 • Stewe Jönsson. Ortopedingenjör, TeamOlmed.
 • Lis Sjöberg . Med Dr, Leg arbetsterapeut, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet

Fant du det du lette etter?