Nye metoder i pakkeforløp

Fagseminar , 24.10.2017 , Avdeling for medisin og helsefag

Nå har vi gleden av å invitere til en ny spennende fagdag med temaer i skjæringspunktet mellom nye metoder og pakkeforløp.

Pakkeforløp er «nasjonale standardiserte pasientforløp, der målet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid». I løpet av 2015 ble 28 pakkeforløp for kreft med tilhørende diagnoseveiledere for fastlegene og pasientinformasjon implementert i helsetjenesten. Nå utarbeides det pakkeforløp for psykisk helse og rus og flere pakkeforløp er på vei.

Spørsmål vi vil belyse

  • Standardisering vs individualisering
  • Autonomi hos behandler og pasient
  • Konsensus om innhold
  • Har vi nådd mål om rask utredning og behandlingsstart?
  • Kan metodevurderinger gjøre pakkeforløpene bedre?

Program

1000 Velkommen og litt om programmet ved Kjell Magne Tveit/Bergsvein Byrkjeland

Bolk 1: Kreft
1010 Har vi lykkes med innføring av pakkeforløp for kreft? Status med vekt på redusert variasjon og lik tilgang til utredning og behandling, ved Kreftstyret OUS

1030 Er det mulig å standardisere samhandling mellom lokal- og regionsykehus i kreftforløp?, ved Per M Mæhle, spesialrådgiver Kreftklinikken

1050 Oppsummert forskning om effekten av tverrfaglige psykososiale tiltak til kreftpasienter, Hilde Tinderholt Myrhaug, forsker FHI

Pause og mingling

Bolk 2: Psykisk helse og avhengighet
1130 Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og avhengighet – hvilke utfordringer er pakkeforløpene ment å løse?, ved Anne Beate Sætrang, avdleder ARA

1145 Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og avhengighet – hvilke utfordringer er pakkeforløpene ment å løse?, Henrik Vogt, lege/Ph.d og Andreas Pahle, fastlege

1205 Terapeutiske skoleretninger og ulik kompetanse – er det mulig å kombinere med lik tilgjengelighet?, ved Erik Falkum, avdelingsleder (PHA)

1225 Ulike modeller for brukermedvirkning – hva gir best resultater og hva mener brukerne selv?, ved Tone Hansen, (blodkreftforeningen),
og Brita Bølgen (Mental Helse ungdom)

1245 Somatiske helse, livsstil og levealder blant pasienter i PHA, ved Petter Andreas Ringen, avdelingsoverlege/phd, PHA

1305 Eksempler på områder innen PHA med uklar evidensstatus; muligheter og utfordringer i utvikling av pakkeforløp, ved Christine Therese Bull Bringager, Seksjonsleder/phd, PHA

Pause og mingling
 
Bolk 3: Paneldiskusjon

Velkommen til seminar og diskusjon!

Påmelding til berbyr@ous-hf.no innen 17. november. 
 

Når og hvor

Dato
24.10.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Rikshospitalet
Seminarrom A3.3067
 
Arrangør
Avdeling for medisin og helsefag
HSØ Regional kompetansetjeneste for metodevurdering 

Åpent seminar og debatt om kunnskapsoppsummeringer og standardisering av behandling innen kreft og PHA.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.