Nyre- og eller pancreastransplanterte - kurs for pasienter og deres pårørende 06. - 14. juni 2017

Kurs, 06.06.2017-14.06.2017, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Temarekken gir rikelig anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer. En tidligere transplantert deler sin erfaringskunnskap. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap.

Temarekken går over 5 dager à 2 timer, fra klokken 13-15.

Temaer:
- Mestring i hverdagen
- Virkninger og bivirkninger av immundempende medisiner
- Generisk bytte
- Rettigheter og hjelpeapparat
- Pasientbiblioteket informerer om sine tilbud
- LNT informerer om pasientforeningen
- Hud og hudforandringer
- Fysisk aktivitet og trening
- Kost og ernæring

Dato: 06. 07. 08. 14. og 15. juni
Kl.slett: 13-15 alle dager
Kurset holdes i lokaler på Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Det er ikke nødvendig med henvisning til dette kurset.

Påmelding: se kontaktinformasjon lenger ned på siden.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Du trenger ikke henvisning til dette kurset dersom du er pasient ved OUS.

Når og hvor

Dato
06.06.2017-14.06.2017 
Klokkeslett
13:00-15:00 
Sted
Rikshospitalet
  
Arrangør
Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)
 
Kontakt
For ytterligere informasjon eller påmelding; ta kontakt med spesialsykepleier og rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret: Vera Dahle på telefonnummer: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no