Nyre- og- eller pancreastransplanterte, kurs for pasienter og pårørende 08.-16. oktober 2019

Kurs, 08.10.2019-16.10.2019

Mange pasienter som er nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og møte andre i samme situasjon.

Temarekken inneholder 5 temaer. Hvert tema varer i 2 timer og foregår i sykehusets lokaler. Kurset går over 5 dager fordelt på to uker. Temarekken anbefales som en del av tilbudet til nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende. Temarekken gir rikelig anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer. En tidligere nyretransplantert deler sin erfaringskunnskap. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap.

Kursrekken er et samarbeid mellom Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte (LNT) og nyremedisinsk poliklinikk ved Rikshospitalet og Lærings- og mestringssenteret (LMS).

Datoer: 08. 09. 10. 15. og 16. oktober
Kl.slett: 1300 - 1500
Sted: Lokaler ved Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

På programmet:
- Mestring - å leve best mulig som transplantert -  en "bruker" deler sin erfaringskunnskap, og to sykepleiere bidrar med sin fagkunnskap
- Virkninger og bivirkninger av medisiner v/lege
- Generisk bytte av legemidler v/farmasøyt
- Trygder og sosiale ordninger v/sosionom
- Informasjon om pasientbiblioteket v/bibliotekar
- Lnt informerer om pasientorganisasjonen
- Hud og hudforandringer v/hudsykepleier
- Fysisk aktivitet og trening v/fysioterapeut
- Kost og ernæring v/klinisk ernæringsfysiolog

For ytterligere informasjon eller påmelding: ta kontakt med Rådgiver/spesialsykepleier; Vera Dahle v/Lærings- og mestringssenteret, tlf.nr: 23 07 08 20 eller fellesmail: Lmskkt@ous-hf.no

Når og hvor

Dato
08.10.2019-16.10.2019 
Klokkeslett
13:00-15:00
Sted
Rikshospitalet
  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.