Nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende - kurs 07.-15. februar 2017

Kurs, 07.02.2017-15.02.2017, Lærings- og mestringssenteret i Kreftklinikken

Mange pasienter som er nyre- og eller pancreastransplanterte og deres pårørende har behov for å vite mer om livet etter transplantasjonen, og å møte andre i samme situasjon.

Temarekken gir rikelig anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer. En tidligere transplantert deler sin erfaringskunnskap. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap.

Temarekken anbefales som en del av behandlingstilbudet til nyre- og/eller pancreastransplanterte pasienter og deres pårørende.

Temarekken går over 5 dager à 2 timer, fra klokken 13-15.

Temaer:
- Mestring i hverdagen
- Virkninger og bivirkninger av immundempende medisiner
- Generisk bytte
- Rettigheter og hjelpeapparat
- Pasientbiblioteket informerer om sine tilbud
- LNT informerer om pasientforeningen
- Hud og hudforandringer
- Fysisk aktivitet og trening
- Kost og ernæring

Dato: 07. 08. 09. 14 og 15. februar
Kl.slett: 13-15 alle dager
Kurset holdes i lokaler på Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Det er ikke nødvendig med henvisning til dette kurset.

Påmelding: se kontaktinformasjon lenger ned på siden.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Det er ikke nødvendig med henvisning til dette kurset.

Når og hvor

Dato
07.02.2017-15.02.2017 
Klokkeslett
13:00-15:00 
Sted
Rikshospitalet
  
Arrangør
Lærings- og mestringssenteret i Kreftklinikken
 
Kontakt
Lærings- og mestringssenteret v/sykepleier/rådgiver Vera Dahle på telefonnummer: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no