Nyre- og/eller pancreastransplanterte og deres pårørende - kurs 28.mars-05. april 2017

Kurs, 28.03.2017-05.04.2017, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Temarekken gir rikelig anledning til å stille spørsmål og utveksle erfaringer. En tidligere transplantert deler sin erfaringskunnskap. Et tverrfaglig team bidrar med sin fagkunnskap.

Temarekken går over 5 dager à 2 timer, fra klokken 13-15.

Temaer:
- Mestring i hverdagen
- Virkninger og bivirkninger av immundempende medisiner
- Generisk bytte
- Rettigheter og hjelpeapparat
- Pasientbiblioteket informerer om sine tilbud
- LNT informerer om pasientforeningen
- Hud og hudforandringer
- Fysisk aktivitet og trening
- Kost og ernæring

Dato: 28. 29. 30.mars, 04. og 05. april
Kl.slett: 13-15 alle dager
Kurset holdes i lokaler på Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Det er ikke nødvendig med henvisning til dette kurset.

Påmelding: se kontaktinformasjon lenger ned på siden.


Når og hvor

Dato
28.03.2017-05.04.2017 
Klokkeslett
13:00-15:00 
Sted
Rikshospitalet
  
Arrangør
Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)
 
Kontakt
For ytterligere informasjon eller påmelding; ta kontakt med spesialsykepleier og rådgiver ved Lærings- og mestringssenteret: Vera Dahle på telefonnummer: 23070820 eller mail: Lmskkt@ous-hf.no