Nyrekurs

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, kurset går over to dager, kl.10.00-14.30

Et undervisnings- og informasjonstilbud i gruppe til deg med kronisk nyresvikt. Deltagerne har anledning til å ta med en pårørende.

Hvorfor gå på nyrekurs?
 Lov om pasientrettigheter sier at pasienter har rett til informasjon og medvirkning. Kunnskap om egen sykdom gjør deg bedre rustet til å være med på valg av behandlingsform sammen med legen din. Det kan være medisinske eller andre grunner til at du ikke står helt fritt når behandlingsform skal velges.

Hvordan kommer man med på nyrekurs?
Din lege på nyremedisinsk poliklinikk henviser deg til nyrekurs. Du får brev om når og hvor du skal møte, og vi anbefaler at du tar med en pårørende.

Praktiske opplysninger  
Nyrekurs holdes i Seksjon for helseinformasjon på Ullevål hotell, bygg 10, 4-6 ganger i året.
Hvert kurs går over to dager og varer fra kl. 10.00 – 14.30.
Det vil være 12-15 deltakere (pasienter og pårørende) per kurs.
Kursmateriell deles ut første dag.
Alle deltakere blir fakturert for én egenandel for hele kurset dersom du ikke har frikort eller har meldt avbud. 
Ta med matpakke, vi serverer drikke. Mat og drikke kan også kjøpes i kafeteriaen i tilknytning til læresenteret.

TEMA PÅ NYREKURS

DAG 1        
 Nyresvikt                
 Medikamentell behandling  
 Behandlingsalternativer    
 Peritoneal dialyse
 Hemodialyse
 Transplantasjon/donasjon  
 Å leve med kronisk sykdom       
 

DAG 2
 Livskvalitet     
 Pasienterfaringer    
 Kost ved nyresvikt    
 Sosiale og trygdemessige rettigheter      
 Informasjon fra Landsforeningen for nyresyke og transplanterte (LNT)

Det er kontinuerlig opptak.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Ta kontakt med din behandler for å få henvisning til kurset.

Når og hvor

Tid
kurset går over to dager, kl.10.00-14.30
Klokkeslett
 
Sted
Ullevål sykehus
  
Fant du det du lette etter?