HELSENORGE

Nytt kull FBT for behandlere - kull 5 - åpent for søknad!

Nytt kull med FBT for behandlere utlyses nå! Se info under her.

Kull 5 av FBT for behandlere - et videreutdanningsprogram - utlyses herved med søknadsfrist 01.06.22 og oppstart i September 2022.

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) vil i september 2022 starte opp kull 5 av et tverrfaglig videreutdanningsprogram, med formål å lære opp behandlere i familiebasert behandling for spiseforstyrrelser hos barn og unge og deres familier.

Bakgrunn: 
I de nye nasjonale retningslinjene for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser som ble utgitt i april 2017, får familiebasert behandling (FBT) en sterk anbefaling både ved anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser hos barn og unge. Anbefalingen er basert på oppsummert forskning som viser at FBT er den mest virksomme behandlingen for barn og unge med anoreksi og bulimi (Couturier, Kimber, & Szatmari, 2013). Det er derfor viktig at behandlere i spesialisthelsetjenesten får systematisk opplæring i denne metoden. 
Gjennom å tilby behandlere i barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner (BUP) et videreutdanningsprogram i familieterapi for alvorlige spiseforstyrrelser, ønsker vi å bidra til at det bygges opp kompetanse i spesialisthelsetjenesten som gir pasienter og familier i vår region tilgang til denne behandlingen.

Målgruppe: 
Videreutdanningen retter seg mot behandlere i BUP, leger/psykiatere, psykologer/ psykologspesialister og andre behandlere med høyskoleutdannelse som har selvstendig behandlingsansvar.  

Vi tar opp 4 veiledningsgrupper med ca. åtte-ni deltagere i hver, max. 40 deltagere.
Vi krever ved utlysning minimum 24 deltagere for å starte opp dette videreutdanningsprogrammet. 

Beskrivelse av videreutdanningsprogrammet: 
Høst 2022
1) Uke 37: onsdag 14. september og torsdag 15. september 2022
To dagers oppstartsseminar/workshop med forelesning, rollespill og diskusjoner.
  • Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 1.

2) Uke 41: onsdag 12. og torsdag 13. november 2022
To dagers samling; en dag med workshop/forelesning og en veiledningsdag. 
  • Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 2. 

3) Uke 47: onsdag 23. november og torsdag 24. november 2022
To dagers samling; en dag med workshop/forelesning og en veiledningsdag. 
  • Gjennomgang av modellen med vekt på FASE 3. Tilpasning til vår kontekst.

Vår 2023
Datoer avtales videre i veiledningsgruppene –fordeling er
  • Januar:         1 veiledningsdag
  • Februar: 1 veiledningsdag
  • Mars: 1 veiledningsdag 

4) Fellessamling våren 2023: En seminardag med gjesteforelesere fra Maudsley, UK – dato her kommer senere.

Alle dager gjennomføres fra kl. 09.00-15.00 inkl. en enkel lunsj
Totalt antall timer forelesning: 5 dager x 6 timer - 30 timer. 
Totalt antall veiledningstimer: 5 dager x 6 timer - 30 timer.

Vi anbefaler ved utlysning at minst to behandlere fra hver BUP starter sammen.

  • Veiledere/forelesere fra RASP med veilederkompetanse 

Kostnad: Pris per deltaker: NOK 4900,00. Dette vil dekke lunsj, kaffe/te og utgifter til en gjesteforeleser. Utgifter til anbefalt litteratur dekkes ikke. Deltakeravgift blir fakturert etter at tildelt plass er bekreftet og akseptert av deltagerne. Husk referanse på fakturaadressen (se skjema)

Litteratur:  
  • Couturier, J., Kimber, M., & Szatmari, P. (2013). Efficacy of family-based treatment for adolescents with eating disorders: a systematic review and meta-analysis. Int.J.Eat.Disord., 46(1), 3-11. doi: 10.1002/eat.22042 [doi]
  • Lock, J., Le Grange, D. (2012). Treatment Manual for Anorexia Nervosa. A Family-Based Approach. 2nd edition. New York: Guilford Press.
  • Ganci, M, (2020): Familiebasert terapi for spiseforstyrrelser hos barn og ungdom. En håndbok for foreldre. Oslo: Fagbokforlaget.

Søknad: NB! Kun søknader mottatt via elektronisk skjema godtas.  
Søknadsfrist er 01. juni 2022  


Uttak av deltagere til programmet skjer etter fristens utløp, og søkerne får en tilbakemelding innen 15.juni 2022 pr. mail om de har fått tildelt en plass på kullet.

Generelle henvendelser vedrørende påmelding til videreutdanningsprogrammet kan rettes til kurssekretær Elisabeth Haakafoss, email: eliaha@ous-hf.no, tlf. 23 01 62 24 eller evt.
kurs-mobil 415 71 052. Spørsmål om faglig innhold og organisering kan rettes til Heidi Langbakk Skille, email : uxskhe@ous-hf.no

Lokaler: All undervisning og veiledning vil i hovedsak foregå i RASP sine lokaler på Ullevål sykehus, bygg 37, inngang A, dersom ikke annet blir oppgitt. Nærmere beskjed om tid/sted kommer til deltakerne på mail før studiestart.

Godkjenning: 
Det vil søkes om godkjenning hos Den norske Legeforening, Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforening.

Fant du det du lette etter?