Nytt nettverk om Asperger syndrom og psykisk lidelse

Nettverksmøte, 22.11.2017, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

NevSom har gleden av å invitere til et nytt nasjonalt fagutviklingsnettverk, med fokus på diagnostisering og behandling av psykisk lidelse hos mennesker med Asperger syndrom.
Foto: Mann tegner nettverk
Første nettverkssamling er 22. november, i Oslo (foto: Shutterstock).

En sentral oppgave for NevSom, Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, er å koordinere og bidra til kontakt mellom ulike fagmiljø, helseforetak og andre aktuelle spesialistmiljøer. NevSom inviterer derfor alle fagmiljøer med felles kliniske oppgaver overfor mennesker med Asperger syndrom (autismespekterforstyrrelse med normalt til høyt evnenivå) og psykiske tilleggsvansker, til å delta i et fagutviklingsnettverk på tvers av regioner og helseforetak. Siktemålet med nettverket er å etablere en arena for kompetansebygging, erfaringsspredning og fagutvikling forankret i klinisk praksis.

Mennesker med autismespekterforstyrrelser synes å ha en spesiell sårbarhet for å utvikle psykiske tilleggslidelser. Flere fagmiljø tilbyr kognitiv atferdsterapi til mennesker med Asperger syndrom. Det har lenge vært et ønske om å rette fokus på dette.

Målgruppe

Fagutviklingsnettverket er åpent for alle ansatte i spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern og habilitering). Alle med ansvar for utredning, diagnostikk og behandling av barn, unge eller voksne, med Asperger syndrom og samtidig psykisk lidelse inviteres.
NevSom leder og koordinerer nettverket, og arrangerer nettverkssamlinger for fagpersonene. Ved nettverkssamlingene vil det bli presentert og drøftet ulike erfaringer og ideer, knyttet til diagnostisering og behandling.

Første samling

Første samling finner sted onsdag 22.november 2017 ved Hotell Vika Atrium i Oslo, kl.10-14.

Tema for det første møtet:

  • Egen presentasjon av fagmiljøene
  • Drøftelser omkring målsettinger, arbeidsform og møtehyppighet for fagnettverket


Påmelding/spørsmål

For spørsmål, ta kontakt med Guro Svane Bratset.
E-post: uxbrgd@ous-hf.no.

Påmelding: Meld deg på via denne lenken.

Påmeldingsfrist: 16. oktober 2017.

Når og hvor

Dato
22.11.2017 
Klokkeslett
10:00-14:00
Sted
Hotell Vika Atrium
Munkedamsveien 45
0250 Oslo

 
Arrangør
Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
 
Kontaktinformasjon
Guro Svane Bratset: e-post uxbrgd@ous-hf.no.
 
Mer informasjon
uxbrgd@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.