Olafiadagen

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 17.11.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner


Antall meldte tilfeller av gonore i Norge har steget kraftig i de siste årene, samtidig som det er en uttalt bekymringom økende antibiotikaresistens på verdensbasis.
Hvordan er situasjonen i Norge nå?
Hvordan kan vi takle en mulig epidemi?

Noe om programmet:

  • Utfordringene med diagnose og kontroller.
  • Epidemiologi

  • Utfordringer med evt. å utvikle vaksine mot gonore

  • Gonokokkens evne til å plukke opp resistensgener

  • Gonore i hals; bør vi behandle det?

Når og hvor

Dato
17.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00 
Sted
Informasjon om plass kommer. Klokkeslett er preliminære og kan bli endret når programmet er ferdigt.
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner
 
Kontakt
 

Olafiadagen, er en fagdag som NKSOI arrangerer årlig for helsepersonell og organisasjoner som kommer i kontakt med seksuelt overførbare infeksjoner.

Tema for 2017:
Gonore; er vi på vei tilbake til 70-tallet?

Bli med på en fagdag med forelesning og diskusjon av kasuistikker. Det blir innspill fra laboratorier, WHO og kliniske spesialister.

Utførlig informasjon om program, sted og påmelding kommer!