Oppstartsamling for nettverksgrupper i TSB-ledernettverket

Nettverksmøte, 07.01.2021, Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Ønsker du å
•diskutere lederutfordringer med andre TSB-ledere?
•lære av andre ledere?
•få veiledning av en erfaren mentor?

Da bør du melde deg på en nettverksgruppe!
Nettverksgrupper illustrasjon

Samspill og TSB-ledelse
Makt er uatskillelig fra ledelse. En leders fremste oppgave er å påvirke andre. Hvordan gjør du dette? I vår tid stoler vi for mye på systemer og rutiner. Makt er først og fremst en relasjonell størrelse, ikke en posisjonell størrelse. Lederes evne til å forstå og bruke makt med ansvar definerer lederens suksess.

Machiavellis syn på samspill og ledelse er utgangspunkt for oppstartsamlingen for nettverks­grupper 7. januar. Hva er muligheten for strategiske og taktiske tiltak for å nå resultater? Når må du være modig og når må du bruke kløkt? Hvordan beherske allianser, nettverk og relasjoner? Er det en fare for å miste seg selv i utøvelse av makt? TSB-lederne vil jobbe videre med temaene i nett­verksgrupper frem mot sommeren 2021.Oppstartsamling: 7. januar 2021 klokken 10:00-15:00
Sted: Sentralt i Oslo 
Pris: 950 kr
Påmelding

Når og hvor

Dato
07.01.2021 
Klokkeslett
10:00-15:00
Sted
Sentralt i Oslo
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
 
Mer informasjon
tsb@ous-hf.no  
Fant du det du lette etter?