Oppstartssamling for nettverksgrupper i TSB-ledernettverket

Ønsker du å diskutere lederutfordringer med andre TSB-ledere?
Lære av andre ledere? Få veiledning av en erfaren mentor? Da bør du melde deg på en nettverksgruppe!

Nettverksgrupper illustrasjon

Samspill og TSB-ledelse

Makt er uatskillelig fra ledelse. En leders fremste oppgave er å påvirke andre. Hvordan gjør du dette? I vår tid stoler vi for mye på systemer og rutiner. Makt er først og fremst en relasjonell størrelse, ikke en posisjonell størrelse. Lederes evne til å forstå og bruke makt med ansvar definerer lederens suksess.

Machiavellis syn på samspill og ledelse er utgangspunkt for oppstartsamlingen for nettverksgrupper 7. januar 2022. Hva er muligheten for strategiske og taktiske tiltak for å nå resultater? Når må du være modig og når må du bruke kløkt? Hvordan beherske allianser, nettverk og relasjoner? Er det en fare for å miste seg selv i utøvelse av makt? TSB-lederne vil jobbe videre med temaene i nettverksgrupper i det kommende året.

Praktisk informasjon

Nettverksgruppene i ledernettverket består av fem TSB-ledere fra ulike steder i landet, på ulike ledernivåer og fra både helseforetak og private institusjoner. Ledere fra samme organisasjon blir plassert i ulike grupper. Alle gruppene ledes av en erfaren TSB-leder, som fungerer som mentor.

Du møter din gruppe første gang 7. januar 2022 på en felles oppstartsamling for alle nettverksgrupper. Deretter vil dere samles tre ganger i løpet av det kommende året. Dato for samlingene avtaler dere selv. Alle møter baserer seg på fysisk deltakelse.

Foruten oppstartsamlingen er deltakelse i nettverksgrupper gratis, men reiseutgifter dekkes av den enkelte.

Kun 45 ledere får plass i årets kull, så vær tidlig ute med å melde deg på!


Dato og tid: 7. januar 2022, klokken 10-15
Sted: Sentralt i Oslo
Pris: 950 kr.

Brosjyre

Utskriftsvennlig brosjyre: Informasjon om nettverksgrupper (PDF)


Fant du det du lette etter?