HELSENORGE

Oslo-sykehusene og kommunen: Sammen skal vi lykkes der Akson mislyktes

Kommunaldirektøren i Oslo og direktørene for OUS, Lovisenberg og Diakonhjemmet går sammen for å gjøre opp status og peke ut kursen for digital samhandling på helseområdet i årene som kommer.

Du kan også følge arrangementet online. 

1230-1245: Velkommen fra samarbeidspartnerne 

 • Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester 
 • Svein Lyngroth, kommunaldirektør i Oslo kommune   
 • Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, adm. dir. ved OUS
 • Tone Ikdahl, adm. dir. ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Anders Mohn Frafjord, adm. dir. ved Diakonhjemmet Sykehus

«I samhandlingens tjeneste»

 • Sykepleier Lars Berrum og fastlege Jonas Kinge Bergland 

1245-1300: Digital samhandling: Hva har Oslo kommune og de tre sykehusene fått til i felleskap? Hva er utfordringene nå? 

 • Svein Lyngroth, kommunaldirektør Oslo og leder av Helsefellesskapet 
 • Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, adm. dir. ved OUS 

1300-1330: Storbylegevakten på Aker – og digital samhandling nå og i fremtiden 

 • Hilde Terese Hamre, direktør for Helseetaten 
 • Rolf Riise, klinikkleder, Ortopedisk klinikk, OUS  
 • Liv Oftedal Rossow, leder av Helsedata i Oslo 

1330-1400: Digital samhandling: Fire aktører om status, utfordringer og muligheter  

 • Catherine M. Lofthus, departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet 
 • Johan Ronæs, adm. dir. i Norsk Helsenett 
 • Mariann Hornnes, adm. dir. i Direktoratet for E-helse
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS

1400-1440: DEBATT OM DIGITAL SAMHANDLING

Oppspill til debatt: Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Viken

Panel: 
 • Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
 • Hassan Nawaz (H), helse- og sosialutvalget i bystyret
 • Anders Mohn Frafjord, adm. dir. ved Diakonhjemmet
 • Jan Frich, viseadm. dir. i Helse Sør-Øst
 • Bovild Tjønn, bydelsdirektør i bydel Bjerke 
Spørsmål og kommentarer fra foredragsholdere og salen.

1440-1500: PAUSE med mingling på takterrasse  


1500-1600: TEMA: Barn og unges psykiske helse: Om digitale ildspåsettere og brannslukkere


1500 – 1505: Barn og unge i storybyen - fortsatt pandemieffekt?

 • Hedda Ek Søgnen, enhetsleder, psykolog BUP Vest, Diakonhjemmet sykehus

1505 – 1515: Det mørke nettet for barn og unge

 • Line Indrevoll Stänicke, Lovisenberg Diakonale Sykehus/UiO 

1515-1525: På de unges digitale arena – ventetid 0 sekunder

 • Anette Gausdal, virksomhetsleder Blå kors Chatsenter

1525-1535: Digitale terapeuter – ta imot hologrammene

 • Morten Ørbeck, avdelingsleder BUPA OUS 

1535-1600: PANELDEBATT OM BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE

Oppspill: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for Psykisk helse 

Panel: 
 • Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
 • Hassan Nawaz (H), helse- og sosialutvalget i bystyret
 • Tone Ikdahl, adm. dir. ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Jan Frich, viseadm. dir. i Helse Sør-Øst
 • Anne-Stine Meltzer, klinikksjef ved Nic Waals Institutt
Spørsmål og kommentarer fra foredragsholdere og salen

Logo arrangørerFant du det du lette etter?