HELSENORGE

OUS debatt: Fødsels- og barselomsorg

Velkommen til høstens første OUS-debatt på Litteraturhuset.

Strøm arrangementet direkte på YouTube.

Påmelding

Forhåndspåmeldingen er avsluttet. Ved oppmøte kan man likevel muligens få plass. Påmeldte bør møte opp minimum 20 til 30 minutter før for å sikre seg god plass. Arrangementet er gratis. 

Program

17.00–17.10Velkommen. Ved Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, administrerende direktør ved OUS.

17.10–17.25: Fødsels- og barselomsorgen i Norge. Ingvil Krarup Sørbye, overlege ved Fødeavdelingen og avdelingsleder FoU, Kvinneklinikken OUS.

17.25–17.40: Fødsels- og barselomsorgen i nye sykehus. Status og videre prosess. Ved Miriam Kim Nyberg, avdelingsleder ved Fødeavdelingen på OUS.

17.40–17.55: Sentrale momenter i utviklingen av føde- og barseltilbudet i Bergen. Ved Martha Svarstad Vadset, assisterende klinikkdirektør og jordmor, Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

17.55–18.15: Pause.

18.15–19.00: Fire perspektiver på differensiert fødselsomsorg.

  • Hva viser forskning om differensiert fødselsomsorg? Ved Stine Bernitz, jordmor og førsteamanuensis ved OsloMet.
  • Innlegg om differensiert fødselsomsorg og ABC. Ved Kristin Bøhn, jordmor og tillitsvalgt ved ABC-enheten på OUS.
  • Innlegg om status og utfordringer. Ved Jordmorforbundet (NSF)/ Den norske jordmorforening.
  • Hva trengs for en enda bedre barselomsorg i Oslo? Ved Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

19.00–19.45: Debatten: Fødsels- og barselomsorg i 2022. Gode på fag – dårlige på omsorg?

  • Karl Kristian Bekeng (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.
  • Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder av Stortingets helse- og omsorgskomité.
  • Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.
  • Aïda Leistad Thomassen, styreleder i Barselopprøret.
  • Den norske jordmorforening/ Jordmorforbundet (NSF).
  • Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, administrerende direktør ved OUS.

Debattleder: TBA.

Fant du det du lette etter?