Overvekt i svangerskap og fødsel

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 29.11.2017, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Kurset er åpent for fastleger, leger i utdanning, spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer og andre interesserte leger.
Påmelding til kurs 31958 hos Legeforeningen

Program

10.00 Velkommen/innledning
v/Siri Vangen/Marie Cecilie Roland
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, OUS
10.20 Psykologiske aspekter ved veiledning av overvektige
v/Psykolog H. Gade, Sykehuset i Vestfold
10.50 Patofysiologi
v/Tore Henriksen, OUS
11.10-11.30 Pause
11.30 Intervensjoner i svangerskapet; hva virker?
v/Linda Sagedahl, Sykehuset i Agder
12.00 Primærhelsetjenestens rolle før, under og etter svangerskap
v/Fastlege Åsne Hyllmo Ask, Fedmepoliklinikken St Olavs Hospital
12.30-13.30 Lunsj
13.30  Kostråd til overvektige gravide
v/Ernæringsfysiolog, Fedmepoliklinikken St Olavs Hospital
13.50 Medisinsk oppfølging under svangerskap og fødsel
v/Bjørg Lorentzen, OUS
14.20 PCOS og graviditet
v/Esther Vancky, St Olavs Hospital
15.00-15.20 Pause
15.20 Graviditet etter fedmekirurgi
v/Elisabeth B Magnussen, St Olavs Hospital
15.40  Konsekvenser av fedmekirurgi
v/Magnus Strømme, St Olavs Hospital
16.00 Kasuistikker
v/Bjørg Lorentzen, OUS
16.30 Avslutning
v/Marie Cecilie Roland, OUS

Når og hvor

Dato
29.11.2017 
Klokkeslett
09:30-16:45
Sted
Kurset avholdes på St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gate 3,
7030 TRONDHEIM
 
Arrangør
Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
Kurset arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse i samarbeid med St. Olavs Hospital. 
Fant du det du lette etter?