HELSENORGE

Påbygging i debriefing 15. september ved Sykehuset i Østfold

Dette er et kurs for deg som har noe erfaring som fasilitator og som ønsker å trene mer på fasilitatorrollen. Kurset er på Kalnes, Sykehuset Østfold.

Om kurset

Denne dagen deler vi erfaringer og reflekterer over ulike utfordringer som kan oppstå under debriefing.

Dagen består av gruppearbeid og praktisk trening. Kurset følger anerkjente pedagogiske metoder.

Forkunnskaper

Deltagerne har deltatt på grunnkuset "Train the Trainer i helsefaglig simulering" og har noe erfaring som fasilitator.

Kurset varer i 6 timer.

Fant du det du lette etter?