Palliasjon og smertebehandling 2020

Dette LIS-kurset skal gi  innsikt i prinsippene bak og dokumentasjon for effekt av palliativ behandling, slik at du blir tryggere i ditt møte med den palliative pasient og pårørende.

Målgruppe

LIS onkologi ny ordning: anbefalt kurs. LIS onkologi overgangsordning; obligatorisk kurs Valgfritt kurs (21t) for LIS i Anestesiologi; Blodsykdommer; Fordøyelsessykdommer; Fysikalsk medisin og rehabilitering; Fødselshjelp og kvinnesykdommer; Gastroenterologisk kirurgi; Generell kirurgi; Geriatri; Hjertesykdommer; Lungesykdommer; Indremedisin; Nevrokirurgi; Nevrologi; Nyresykdommer; Urologi; Øre-nese-halssykdommer

Læringsmål

Etter kurset skal kursdeltagerne ha innsikt i prinsippene bak og dokumentasjon for effekt av palliativ behandling slik at de blir tryggere i sitt møte med den palliative pasient og hans/hennes pårørende. De skal ha fått praktisk kunnskap om kartlegging og behandling av utvalgte symptomer/problemer, vite hvor de kan finne ytterligere informasjon og de skal ha fått kunnskaper om den døende pasienten. De skal også ha fått kunnskaper om trygderettigheter, refusjonsordninger og takstbruk knyttet opp mot palliativ behandling. Konf. vedlagte Læringsutbytte for kurset.

Program

Kommer

Påmelding

Fant du det du lette etter?