HELSENORGE

Pårørendemøte om kols

 

Undervisning for pårørende om kols.

 

Møtet er åpent for alle pårørende og holdes 3 - 4 torsdager i året fra klokken 13:00 til 15:30. Pårørende kan være ektefelle, samboer, voksne barn, en venn eller en nabo, slektning eller en kollega.

Tilbudet er gratis.

Temaer vi snakker om:

Sykdomslære, medisiner, fysisk aktivitet, anfallsmestring og følelsesmessige reaksjoner. Vi er åpne for alle spørsmål og samtale.

Påmelding: 

Ta kontakt med oss på telefon, senest en uke før kursdagen. (Dato for neste pårørendemøte finnes under kursoversikt)

Kursoversikt

Fant du det du lette etter?