Pasient- og pårørendeopplæring, viktig for pasientsikkerheten!

Fagdag , 07.11.2018

Oslo universitetssykehus arrangerer Pasientsikkerhetsuka 2018 (5.-9. november) og Avdeling samhandling og Forum for pasient- og pårørendeopplæring inviterer til fagdag på Aker, om pasient- og pårørendeopplæring med tema pasientsikkerhet.

"For at pasienter og brukere sammen med helsepersonellet, skal kunne bidra til å oppnå kvalitet og pasientsikkerhet, prioriteres følgende satsningsområder: pasientinformasjon og opplæring, samvalg og kommunikasjon." 

Strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS 2018-2020, Helse Sør-Øst

Vi har gleden av å ønske ansatte ved OUS, brukere, kommunalt ansatte og andre interesserte velkommen til fagdag på Aker, med stands ved hovedinngangen, og faglig påfyll og informasjon i kirurgisk auditorium.

Påmelding via Questback påmeldingsskjema innen 20 oktober.

(Begrenset antall plasser i auditoriet. Evt venteliste settes opp.)

Målet med fagdagen er at du som deltaker får økt kunnskap om

  • pasient- og pårørendeopplæring som lovpålagt oppgave
  • hvordan medvirkning, tilstrekkelig og tilpasset informasjon og opplæring til pasienter og pårørende kan bedre pasientsikkerheten
  • verdien av kunnskapsdeling mellom brukere og ansatte i de ulike tjenestenivåene

På fagdag møter du blant annet:

Knut Even Lindsjørn, Direktør for samhandling i Helse Sør-Øst, som innleder dagen.

Anne Lise Kristensen, Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus. Hun skal snakke om betydningen av at pasienter og pårørende får tilstrekkelig kunnskap om egen eller pårørendes helse, og hvordan dette kan gå utover pasientsikkerheten om denne kunnskapen er mangelfull.

I tillegg blir det brukerinnlegg, speedforedrag og presentasjon av spennende tilbud om pasient- og pårørendeopplæring.

Når og hvor

Dato
07.11.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Aker sykehus
Bygg 11, hovedinngangen og Kirurgisk auditorium
 
Kontakt
Anette Eie, Avdeling samhandling
epost: aneeie@ous-hf.no 
 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.