HELSENORGE

Pasientsikkerhetsuka 2023

I årets Pasientsikkerhetsuke fokuserer vi spesielt på brukermedvirkning. Sjekk årets program som fra mandag til fredag tilbyr både lokale og regionale arrangement.

Illustrasjon. Omriss av mennesker og hender som håndhilser.

I uke 38 går Pasientsikkerhetsuka 2023 av stabelen. Det vil være både fysiske og digitale arrangementer og flere av arrangementene vil både strømmes direkte og være tilgjengelig i etterkant på nett. Noen arrangementer krever invitasjon, men de fleste er åpne for både ansatte og brukere.

Hensikten med Pasientsikkerhetsuka er å:
 • øke kunnskapen om pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 
 • inspirere pasienter, brukere og medarbeidere til å delta i arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring
 • dele gode prosjekter og erfaringer 

Program

Nytt i år er at vi også har et regionalt samarbeid. Det betyr at vi tilbyr en fin miks av lokale og regionale arrangement med fokus på pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 

Arrangementer i region Helse Sør-Øst


Arrangementer på Oslo universitetssykehus:

Mandag 18. september

Kick off: Pasientsikkerhet - viktig for deg, viktig for oss v/Helse Sør-Øst

 1. Åpning av regional pasientsikkerhetsuke v/Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF  
 2. Nominasjoner til årets forbedringspriser v/Ulrich Spreng, direktør Medisin og helsefag, Helse Sør-Øst RHF
 3. Shared decision-making as a method of care v/ Victor Montori, M.D., Mayo Clinic, Rochester
 4. Brukere og medarbeidere på samme lag for en bedre helsetjeneste – hva gjør vi i Vestre Viken? v/Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør Vestre Viken HF
Strukturert problemløsning med A3-mal

Kurset tar for seg en strukturert måte å jobbe med forbedringer og utviklingsarbeid på. Målet er at kursdeltagerne i etterkant av kurset kan lede en forbedringsprosess i egen enhet. Fire gode vaner for effektiv klinisk kommunikasjon

Tid: mandag 18. september og tirsdag 19. september kl. 08:30–16.00 (todagers kurs)

Sted: Oslo universitetssykehus Ullevål, Søsterhjemmet bygg 2

Type arrangement: klasseromskurs

Hvem kan være med: Leger i spesialisering (LIS) og andre ansatte med pasientkontakt

Påmelding: Meld deg på kurset Fire gode vaner 


Tirsdag 19. september

Ungdomshelse og trygge overganger

 • Tid: 08:00–09:00

 • Sted: Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Grønt auditorium 

 • Type arrangement: Frokostseminar

 • Hvem kan være med: Åpent for alle

 • Påmelding: Ingen, bare sett av tiden og møt opp eller klikk her for å delta digitalt på Teams

Seminarprogram:
 1. Ungdomshelsearbeid i system ved OUS. Hvordan jobber vi for å bidra til trygge overganger fra barn til voksen – i sykehuset og sammen med kommunehelsetjenesten?
 2. Ungdomsrådet på OUS. Hvilken betydning kan trygge overganger ha for oss? 
 3. «Overganger for ungdom med medfødt hjertefeil» 
 4. Brukerstyrt poliklinikk for pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer og hvordan sikre trygge overganger fra barneavdeling til voksenavdeling. 
 5. Oppfølgingen ved overgang til kommunehelsetjenesten 


Utvidet sentralt kvalitetsutvalg (SKU)

 • Tid: 09:00–15:00

 • Sted: Oslo universitetssykehus Ullevål , Rødt auditorium bygg 25 (Laboratoriebygget)

 • Type arrangement: Møte

 • Hvem kan være med: Klinikkledere ved OUS og Pasientsikkerhetsrådene.

 • Påmelding: Outlook (møteinnkallinger)


Uønskede kinoloner - noen grunner til å velge andre antibiotika

Det er en nasjonal satsning på å redusere forbruket av utvalgte bredspektrede antibiotika. Antibiotikagruppen kinoloner er en av disse, og disse har også en del svært uheldige bivirkninger. Hilde Fjeld, som er leder av antibiotikateamet på OUS og ansatt på RELIS Sør-Øst, vil holde en presentasjon om bivirkninger av kinoloner, samt gå gjennom en nyere studie om bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus.                                                                        

 • Tid: 12:00-12:30 

 • Type arrangement: Webinar

 • Hvem kan være med: Åpent for alle

 • Påmelding: Ingen, bare sett av tiden og logg deg på 

 • Klikk her for å bli med på møtet
  Hvis du ikke har Teams på jobb-pc, kan du delta via Teams-app på mobiltelefonRapportering av legemiddelbivirkninger – hvorfor, hvordan, hva og hvem?

Alle legemidler som har en virkning kan også gi bivirkninger. I dette webinaret vil RELIS Sør-Øst blant annet fortelle om hvilke bivirkninger det er viktigst å rapportere og hva som skjer med bivirkningsmeldinger etter at de er sendt til RELIS.Onsdag 20. september

LIS-dagen for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

Dekker deler av læringsmål 41, 42 og 43 for LIS innenfor felles kompetansemoduler (FKM). Leger i Spesialisering (LIS) presenterer forbedringsarbeid, og utdeling av forbedringspris for LIS.

Lederlunsj med Sølvi

Sølvi Andersen, direktør for Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling i Oslo universitetssykehus inviterer N3- ledere fra alle klinikker til en prat om pasientsikkerhet.

Tid: 11:00–12:00

Sted: Oslo universitetssykehus Ullevål, Tårnbygget bygg 1, møterom Florence i 2. etasje

Type arrangement: Møte

Hvem kan være med: N3-ledere i OUS (en per klinikk)

Påmelding: Invitasjon sendes til klinikkene


Fagmøte: Flerkulturelle utfordringer i et pasientsikkerhetsperspektiv

Som en del av fagmøteserien, vil Ingrid Vassli Flateby snakke om flerkulturelle utfordringer i et pasientsikkerhetsperspektiv. Målgruppen er først og fremst sykepleiere, men alle er velkomne.


Tema influensa


Torsdag 21. september

Regionalt møte for ledere innen pasientsikkerhet og kvalitet

Hva skal til for at sykehusene melder uønskede hendelser?

 • Tid: 09:00-15:00 

 • Sted: Thon konferansesenter

 • Type arrangement: Møte

 • Hvem kan være med: Fagdirektører, ledere og leders utvalgte innen pasientsikkerhet og kvalitet i Helse Sør-Øst. 

  Første del av møtet streames og er åpen for alle, fra 09:00-11:30
  Se opptaket her (tilgjengelig ett år fra dato)

 • Påmelding: Invitasjon sendes til hvert helseforetak


Fasilitering av gruppearbeid, møter og forbedringsarbeid

I dette kurset lærer du å planlegge  og gjennomføre god fasilitering av gruppearbeid, forbedringsarbeid og møter - fra store samlinger til små grupper. Du vil lære mer om rollen som fasilitator og få kjennskap til verktøy og øvelser som du kan benytte i rollen. Dette er nyttig kunnskap i alle typer utviklingsarbeid.Fredag 22. september

Fredagsseminaret

Sikkerhet, forbedring og Scottish Quality and Safety (SQS)

 • Innledning v/Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør
 • Premieutdeling og fremføring av beste LIS forbedringsprosjekt
  • Hva er SQS utdanning? v/ Marit Dalen, SQS fellow og Utdanningsleder ved Stab forskning, innovasjon og utdanning, OUS
  • Hvorfor bør du ha en SQS Fellow i din enhet? v/ Sameer Bhargava, SQS fellow, onkolog med doktorgrad og overlege på Ahus
  • Lederperspektiver rundt SQS Fellow v/ Morten Mowe, klinikkleder Medisinsk klinikk, OUS og Trine Olsen, klinikkdirektør Bærum sykehus, Vestre Viken
  • Paneldiskusjon ledet av Tonje Hildebrandt, SQS fellow og erfaren LIS ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS


 • Tid: 07:45-11:00

 • Sted: Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Store auditorium

 • Type arrangement: Seminar

 • Hvem kan være med: Åpent for alle

 • Påmelding: Ingen, bare sett av tiden og møt opp eller delta digitalt ved å følge denne instruksen:

  Oppkoblingsinformasjon:
  ·              join.nhn.no
  ·              Skriv inn sitt navn
  ·              Møteromsnummer: 91303402 
  ·              Gjestekode : 3498 
  Ringe inn fra telefon (mobil/fast) 77602100 +91303402#Stands og postere

Stand: ID-merking av blodgassprøyter og bruk av FLEXLINK/FLEXQ

Vi gjentar suksessen fra i fjor og informerer om ID-merking av blodgassprøyter og bruk av FLEXLINK/FLEXQ ved analysering av blodgass.  I år vil det også være fokus på flere andre analyseinstrumenter som brukes pasientnært. 

 • Tid: Onsdag 20. september kl 10:00-13:00 og torsdag 21. september kl 10:30-13:00
 • Sted: Ullevål, utenfor Medisinsk observasjonspost/Akuttmottaket
 • Målgruppe: Helsepersonell

Stand: Smittevern - fokus på influensavaksinering og håndhygiene med lyskasse


 • Tid og sted:
 • Ullevål, ved Akuttmottaket - Tirsdag 19. september kl 10:00-12:00
 • Aker, ved hovedingangen - Tirsdag 19. september kl 10:00-12:00
 • Rikshospitalet, i Glassgata - Onsdag 20.september kl 10:00-12:00
 • Radiumhospitalet, ved hovedinngangen - Torsdag 21. september kl 10:00-12:00

  Målgruppe: Helsepersonell

Stand: HelseNorge

 • Sted: Rikshospitalet, Glassgaten
De fleste kjenner Helsenorge som privatperson, men hva betyr Helsenorge for deg som Helsepersonell? 

Her får du vite mer om:

 • Innkallingsbrev  - hvorfor får noen sms, andre digipost eller brev?
 • Fullmakt - Hva vil det si at en pasient har gitt fullmakt, og kunne fullmakt vært brukt i større grad for at pårørende kan bistå pasienter?
 • Timer - Hvor finner pasientene timene sine på Helsenorge?
 • Verktøyformidleren - Har dere apper som dere aktivt bruker i pasientbehandlingen? Hvordan kunne disse bli tildelt på Helsenorge?
 • Datasikkerhet er også pasientsikkerhet
 • Hvorfor bør du som helspersonell kjenne til Helsenorge?
Fant du det du lette etter?