HELSENORGE

Pasienttilbud for inneliggende pasienter ved Post 1, Spesialsykehuset for epilepsi

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

 
Illustrasjonsbilde av samtalegruppe

Voksenpost 1 ved Spesialsykehuset for epilepsi tilbyr både gruppevis og individuell undervisning under innleggelsen. Oversikt over tilbudet og temaer finner du nedenfor. Illustrasjonsfoto: Shutterstock

 Å ha epilepsi krever ofte langvarig oppfølging fra ulike faggrupper.
Kunnskap om din epilepsi gir deg mulighet til å kunne delta aktivt og ta egne avgjørelser om din sykdom og behandling. 

Behovet for informasjon er ulikt og avhenger av blant annet hvor lenge en har hatt epilepsi, alder og livssituasjon. Snakk med kontaktsykepleieren din for å lage en plan for informasjon som passer for deg.

Grunnet Korona (Covid-19) vil det dessverre kun være plass til fem pasienter pr. undervisning. Kino-tilbudet er avlyst for tiden på grunn av Korona. Besøk gjerne vår informasjonsside:

http://www.oslo-universitetssykehus.no/sse Se gjerne på våre e-læringer på forhånd
Timeplan partalls-uker

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG

13.00 - 13.45

Undervisningsrommet

Sykepleier: Anfallsfilm og anfallstyperFysioterapeut: Fysisk aktivitetErnæringsfysiolog: Ernæring
AktiviteterTrening i gymsalen kl. 16.

Temabasert samtale om epilepsimedisiner 17.30-18.15.

Legene har undervisning om epilepsi hver torsdag kl. 14 - 15.

Tur i nærområdet kl. 10.30.
Timeplan oddetalls-uker

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG

13.00 - 13.45

Undervisningsrommet

Sykepleier: Utredning og behandling.Sosionom:
Erfaringsgruppe
Deltakere 5-7.
Ergoterapeut: Epilepsi og hverdagsliv. Erfarings-utveksling i gruppe.

Psykolog: Hvordan kan epilepsi påvirke livskvalitet,
læring og hukommelse?

AktiviteterTrening i gymsalen kl. 16.

Temabasert samtale om epilepsi og mestring 17.30-18.15.

Legene har undervisning om epilepsi hver torsdag kl. 14 - 15. Tur i nærområdet kl. 10.30.
Hvem informerer og om hvilke temaer?

Psykolog

(2 temaer som rullerer)

Tema 1: Livskvalitet. Hvordan det er å leve med en kronisk lidelse som epilepsi kan svekke livskvalitet og livsutfoldelse?

 • Utdannelse og yrkesliv
 • Fritid og sosial fungering
 • Psykiske forhold
 • Selvstendighet
 • Oppmerksomhet og konsentrasjon
 • Utholdenhet og overskudd i hverdagen
 • Forhold som kan gi bedre livskvalitet

Tema 2: Om epilepsi, hukommelse og hva man kan gjøre for å oppleve bedre hukommelse i hverdagen. Det er laget et enkelt og interaktivt e-læringskurs om temaet. Det er en stor fordel om du får sett på kurset før timen. Vi går mer inn på temaet under gruppemøtet.

Start e-læringskurset: Epilepsi og hukommelse

Ernæringsfysiolog
 • Gjennomgang av Helsedirektoratets kostråd

Etter behov og ønske fra dere snakker vi også om: kosttilskudd, ernæringsrelaterte bivirkninger av anti-anfallsmedisiner og behandling med ketogen diett.

Ergoterapeut
 • Vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon
 • Hukommelse
 • Komme i gang med aktiviteter 
 • Planlegge og organisere egen hverdag
 • Skadeforebygging og hjelpemidler i hverdagen
Sosionom
 • Dessverre avlyst inntil videre: Erfaringsbasert samtalegruppe om det å leve med epilepsi/anfall for 5-7 deltakere per gang.
Fysioterapeut
 • Epilepsi og fysisk aktivitet
  • Anfall og trening. Utfordringer og muligheter
 • Anbefalinger og effekter av fysisk aktivitet
 • Hvordan komme i gang
Sykepleier om anfall
 • Hva er epilepsi? Klassifisering av anfall
 • Fokale og generaliserte anfall - med filmer
 • Håndtering av anfall og etter anfall
 • Anfallsutløsende faktorer
 • Andre situasjoner som ligner på epilepsi

Start e-læringskurset: Epilepsi og mestring

Start e-læringskurset: Epilepsimedisiner

Sykepleier om utredning
 • Behandling av epilepsi med og uten medisiner
Legene underviser
 • Hva vet vi om årsaken til epilepsi?
 • Hvordan stilles diagnosen?
 • Gjennomgang av forskjellige anfallstyper
 • Hvilke behandlingsmuligheter som finnes
 • Annet

Temabasert samtale

2-8 deltakere

Samtale om temaer fra e-læringskursene. En sykepleier leder samtalen. Grunnlaget for samtalene er at du har sett e-læringen på forhånd.
Start elæringskurset Epilepsimedisiner


Start elæringskurset Epilepsi og mestring

Når og hvor

Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 
Fant du det du lette etter?