Pasienttilbud for inneliggende pasienter ved Post 1

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Spesialsykehuset for epilepsi - SSE

 
Illustrasjonsbilde av samtalegruppe

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

 

Voksenpost 1 ved Spesialsykehuset for epilepsi tilbyr både gruppevis og individuell undervisning under innleggelsen. Oversikt over tilbudet og temaer finner du nedenfor.

Å ha epilepsi krever ofte langvarig oppfølging fra ulike faggrupper.
Kunnskap om din epilepsi gir deg mulighet til å kunne delta aktivt og ta egne avgjørelser om din sykdom og behandling. 

Behovet for informasjon er ulikt og avhenger av blant annet hvor lenge en har hatt epilepsi, alder og livssituasjon. Snakk med kontaktsykepleieren din for å lage en plan for informasjon som passer for deg.

Se gjerne på våre e-læringer på forhånd

 

Timeplan for pasienttilbudet

MANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAG
Partalls-uker

13.00 - 13.45

Undervisningsrommet

Sykepleier: Anfallsfilm og anfallstyperErgoterapeut: Epilepsi og hverdagsliv. Erfarings-utveksling i gruppe.Psykolog: Hvordan kan epilepsi påvirke livskvalitet,
læring og hukommelse?
AktiviteterTrening i gymsalen med Kenneth kl. 16.Kino i Paviljongen kl. 19.Tur i nærområdet kl. 10.30.
Oddetalls-uker

13.00 - 13.45

Undervisningsrommet

Sykepleier: Utredning og behandlingFysioterapeut: Fysisk aktivitetErnæringsfysiolog: Ernæring
AktiviteterTrening i gymsalen med Kenneth kl. 16.Kino i Paviljongen kl. 19.Tur i nærområdet kl. 10.30.
 
Hvem informerer og om hvilke temaer?

Psykolog

(2 temaer som rullerer)

Tema 1: Livskvalitet

Hvordan det er å leve med en kronisk lidelse som epilepsi kan svekke livskvalitet og livsutfoldelse.

 • Utdannelse og yrkesliv
 • Fritid og sosial fungering
 • Psykiske forhold
 • Selvstendighet
 • Oppmerksomhet og konsentrasjon
 • Utholdenhet og overskudd i hverdagen
 • Forhold som kan gi bedre livskvalitet

Tema 2: Om epilepsi, hukommelse og hva man kan gjøre for å oppleve bedre hukommelse i hverdagen. Det er laget et enkelt og interaktivt e-læringskurs om temaet. Det er en stor fordel om du får sett på kurset før timen. Vi går mer inn på temaet under gruppemøtet.

Start e-læringskurset: Epilepsi og hukommelse

Ernæringsfysiolog
 • Gjennomgang av Helsedirektoratets kostråd

Etter behov og ønske fra dere snakker vi også om:

 • Kosttilskudd
 • Ernæringsrelaterte bivirkninger av anti-anfallsmedisiner
 • Epilepsibehandling med ketogen diett
Ergoterapeut
 • Vansker med oppmerksomhet og konsentrasjon
 • Hukommelse
 • Komme i gang med aktiviteter 
 • Planlegge og organisere egen hverdag
Fysioterapeut
Sykepleier om anfall
 • Hva er epilepsi?
 • Klassifisering av anfall
 • Fokale anfall med filmer
 • Generaliserte anfall med filmer
 • Håndtering av anfall
 • Etter anfall
 • Anfallsutløsende faktorer
 • Andre situasjoner som ligner på epilepsi

Start e-læringskurset: Epilepsi og mestring

Start e-læringskurset: Epilepsimedisiner

Sykepleier om utredning
 • Hvordan stilles diagnosen?
 • Tilstander som forveksles med epilepsi?
 • Behandling av epilepsi
 • Graviditet og amming
 • Compliance/etterlevelse
 • Akuttbehandling
 • Anfallsutløsende faktorer
 • Kirurgi, epilepsikirurgi og vagus stimulator
 • Ketogen diett

 

Når og hvor

Arrangør
Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 
Fant du det du lette etter?