Pediaterdagene 2019

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 16.01.2019-18.01.2019 , Barne- og ungdomsklinikken

Pediaterdagene 2019 arrangeres av Akershus universitetssykehus og Oslo universitetssykehus. Vi er stolte over å kunne tilby et bredt og tidsaktuelt program med nasjonale og internasjonale foredragsholdere på høyeste nivå.

Spisskurset i år er i barnepalliasjon og LIS-kurset i akutt nyresvikt.

Hovedtema for øvrig inkluderer overvåknings-/intermediærpost for barn, pykosomatikk og palliasjon, nyremedisin, Gjør Kloke Valg (Choosing Wisely) samt nyfødtmedisin.

Vi ser dessuten som vanlig frem til interessegruppemøter, et bredt utvalg frie foredrag og sosiale sammenkomster.

Dette kan du ikke gå glipp av, hold av datoen nå.

Når og hvor

Dato
16.01.2019-18.01.2019 
Klokkeslett
09:00-15:30 Onsdag: 09.00-18.15, torsdag: 08.30-17.45, fredag: 09.00-15.30
Sted
Rikshospitalet
Store Auditorium for hovedsesjoner.
Grønt og rødt auditorium for frie foredrag.
 
Arrangør
Barne- og ungdomsklinikken
i samarbeide med Ahus og Norsk barnelegeforening 

Velkommen til Pediaterdagene

Det er en glede å invitere til Pediaterdager ved universitetssykehusene i Osloregionen. Det fine samarbeidet mellom AHUS og OUS følges opp med et spennende og variert program, lokalisert til Rikshospitalet.

Onsdag 16 januar starter med  SPISS-kurs om barnepalliasjon og LIS-kurset om akutt nyresvikt. Vi håper på gode og lærerike diskusjoner mellom foreleserne og deltakerne som vil jobbe i arbeidsgrupper og diskutere.

NB! Begrenset deltakelse. 

Barnepalliasjon er et av Barnelegeforenings satsningsområder 2017-2021. Så vel nasjonale som inter¬nasjonale innledere deltar. Det er åpent for påmelding for alle.

Pediaterdagene åpnes offisielt kl 16.10

Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner kongressen. Nobelprisvinner Edvard Moser holder åpningsforedraget hvor han presenterer tanker og forskning om Hippocampus og dets betydning for barnets utvikling av hukommelse og evne til romlig orientering. Han etterfølges av Professor Detlef Bockenhauer, London: Tubular tales: from fish to paediatricians.

Kvelden avsluttes med sammenkomst på restaurant KULLT  i Rådhusgata 27 som har flott utsikt mot Akershus festning og Aker brygge. De byr på småretter fra landets største kulegrill, og mange spillmuligheter som shuffleboard, biljard, flipperspill og dart – alt sammen samlet i umiddelbar nærhet av baren og omringet av behagelige sittemuligheter. De holder åpent til klokken ett og vårt arrangement vil få en egen del av restauranten med tilhørende sitteplasser og spillmuligheter.

Torsdagen starter med Frie foredrag

For mange er dette de største høydepunktene under Pediaterdagene.  Så kommer en bolk om kampanjen Choosing Wisely – Gjør Kloke Valg, initiert av Den Norske Legeforening. Dette har engasjert vår barnelegeforening og vi har invitert eksperter fra Canada som vil utdype prinsippene bak Choosing Wisely. Vi spør om overdiagnostisering og overbehandling skjer for norske barn.

Etter lunsj kommer en bolk om Nyfødtmedisin og vi stiller spørsmål om veien videre for neonatologien. Professor Rebeccah Slater,Oxford, redegjør for håndtering av smerter hos nyfødte. Videre byr vi på litt spekulative framtidsperspektiver som ”the  artificial womb” som er grundig studert av blant annet Professor Marcus Davey, Pennsylvania, USA.

Neste tema blir Palliasjon hos barn. Professor Boris Zernikow, som innehar Europas første professorat i barnepalliasjon, holder et innlegg om “The concept of total pain”.

Møter i interessegruppene
Følgende interessegrupper har bekreftet at det skal avholdes møte:

 • Ungdomsmedisin
 • Nyfødt
 • Sosialpediatri
 • Spiro
 • Nefro
 • Endokrinologi/diabetes
  • Veksthormonstimulasjonstest med arginin/insulin: Hva skal cut-off for normal respons være?
  • Utkast til mal for endokrinologisk oppfølging av onkologiske pasienter
  • Hva skal Interessegruppen for endokrinologi og diabetes brukes til og hvordan fordeler vi ansvar og oppgaver

Det blir ikke avholdt interessegruppemøter i Kardio, Nevro og Metabolske sykdommer.

Festmiddag på Ekebergrestauranten kl 19:30

Ekebergrestauranten har nydelig utsikt over hele vinter Oslo. Middagen er sterkt subsidiert, så her er det bare å melde seg på. Vi satser på en hyggelig kveld sammen med gode kollegaer.

Fredag 18. januar

Siste pediaterdag starter med nytt fra forskning og evidensbasert praksis ved AHUS/OUS.

Videre blir det styrets time, utdeling av Barnehelseprisen og presentasjon av neste NBF-møte.  Få med deg dette om du vil høre om viktige saker som barnelegeforeningen er involvert i.

Tema etter lunsj er det alltid aktuelle Overvåkningspost for barn. Vi får besøk av Dr Kevin Morris som redegjør for erfaringer med High Dependency Units i Storbritannia. Thomas Rajka har erfaring fra både Ullevål og AHUS, og greier ut om når et barn bør flyttes fra overvåkningspost til barneintensivavdeling.  Professor emeritus Trond Markestad bidrar med etiske betraktninger i en overvåkningsenhet. Hvilken modell bør vi velge hvor?

Vi avslutter med en paneldebatt der 3 vanskelige kasus diskuteres.

Abstracts frie foredrag

Frist for å sende inn abstrakt til frie foredrag er fredag 14. desember. Sendes til motesekretaer@barnelegeforeningen.no. Sjekk under fanen NBF-MØTER på www.pedweb.no for all informasjon.

Vi håper og tror Pediaterdagene 2019 vil by på et sterkt og variert faglig og sosialt program.

Meld deg på, så blir du faglig og sosialt oppdatert.

Hilsen arrangementskomitéen

Anja Lee, Anna Bjerre, Håvard Ove Skjerven,  Omid Ashtari, Vegard Bratholm Bruun Wyller, Ola Didrik Saugstad og Britt Nakstad.


Les detaljene i vedlagte program

Sosialt program

KULLT 16.1.19 kl 19. Kr 400,-.

Festmiddag på Ekebergrestauranten 17.1.19 kl 19.30. Kr 900,-.

Hoteller:

Scandic Holberg Hotell
Oppgi booking kode BLEG160119 ved bestilling
Kan bookes frem til 16.12.
Enkeltrom 1190,- per natt
Dobbeltrom 1290,- per natt

Thon Hotell Opera
Oppgi referansenr. 26076824 ved bestilling.
Kan bookes frem til 20.12
Standard rom til en person. 1555,- NOK per natt, per rom
Standard rom til 2 personer. 1855,- NOK per natt, per rom

Thon Hotell Ullevål
1255,- per rom per natt inkl. frokost buffet. Hvis noen ønsker å bo sammen koster hotellrommet 200,- ekstra per natt.
Booking nummeret er 26 07 95 07 som gjestene må oppgi ved bestilling. Fristen for å bestille hotellrom er 30 dager før ankomst!

Påmelding

Påmelding til sosiale arrangementer stenger 14/1/19.

All påmelding gjøres på https://www.deltager.no/pediaterdagene_2019

Dette gjelder også sosiale arrangement!

Pris gjelder påmelding innen 15. desember 2018 (Priser etter det i parentes):

 • 3 dager (inkluderer ikke SPISS/LIS kurs): kr 3.000,- (3.800,-)
 • 2 dager (inkluderer ikke SPISS/LIS kurs): kr 2.800,-
 • 1 dag (inkluderer ikke SPISS/LIS kurs): kr 1.800,-
 • SPISS/LIS kurs: kr 800,-


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.