HELSENORGE

Pegasus gruppelederkurs 15. september 2023

Vi inviterer med dette til Pegasus gruppelederkurs

Generelt om PEGASUS

PEGASUS er et psykoedukativt kursmateriale for voksne med ADHD og deres nærmeste. Kurset er godt egnet som første intervensjon etter diagnostisering.Kursmaterialet PEGASUS er utviklet ved det Karolinska Instituttet i Stockholm. Kurset har solid forskningsstøtte, og er tilpasset norske forhold, og i tråd med nasjonal faglig retningslinje for ADHD.Målet med et PEGASUS-kurs er å øke kunnskapen om ADHD hos den diagnostiserte og hans/hennes nærstående. Foruten å formidle innsikt og kunnskap, er det en målsetting å bedre relasjonskvaliteten mellom nærstående og personen med ADHD.   

Målgruppe

Gruppelederkurs er rettet til fagpersoner som kan tenke seg å lede et PEGASUS kurs. Dette kan være psykologer, leger, sykepleiere og andre fagpersoner som har interesse for og kunnskaper om ADHD.

Pris

1000,- (inkluderter lunsj), må betales ved påmelding. Vi sender ikke ut faktura, men deltagere får kvittering ved påmelding som brukes ved refusjon til arbeidsgiver.

Godkjent av Norsk Psykologforening som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kursprogrammet

Gruppelederkurset går over en dag. Kurset inkluderer forelesninger om:

  • Utviklingen av PEGASUS og teorien bak intervensjonen
  • Praktisk gjennomføring av PEGASUS-kurs
  • Generelle prinsipper og målsettinger for deltakere til PEGASUS-kurs

Etter endt kurs er det en målsetting at kommende gruppeledere har fått:

  • En grundig introduksjon til behandlingsmetodikken
  • Et godt overblikk over kursprogrammet og hvilke fagpersoner som bør inkluderes
  • Innsikt som muliggjør å lede og forelese på et PEGASUS-kurs med utgangspunkt i manual for kursansvarlige

Kursmateriell

Deltagerne anbefales å kjøpe kursbøkene, og ha bladd gjennom disse før kurset.
Kursmateriellet består av:

  • PEGASUS – Kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Manual for kursansvarlig (inkl. minnepinne med forelesninger, tilleggsmateriale med mer)
  • PEGASUS kurs for voksne med ADHD og deres nærstående. Kursbok for kursdeltagere

Bøkene kan bestilles fra PEGASUS - Kliniske tester og metoder - Hogrefe.no 

Kursleder og forelesere

Merete Møller
Merete Møller
Ansvarlig for norsk versjon av PEGASUS
Spesialsykepleier med fordypning i psykisk helse og rusmiddelavhengighet     


Natalie Månskär Modh
Natalie Månskär Modh
Psykologspesialist 

Kursarrangør


Fant du det du lette etter?