Perinataldag 30. mars 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 30.03.2017, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Perinataldagen er godkjent / søkt godkjent som ledd i videre- og etterutdanning innen allmennmedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer og klinisk spesialist for sykepleiere.

Målgruppe:  Fastleger og allmennpraktiserende leger, privatpraktiserende gynekologer, bydelsjordmødre, helsesøstre, samt leger, sykepleiere, barnepleiere og jordmødre ved kvinne- og barneavdelingene i Helse Sør-Øst.

Se vedlagte program (pdf)

Pris:   800,- inkl. lunsj, frukt og kaffe
Påmelding:   Bindende. Frist 20. mars (maks 400)
Sendes på e-post til sforbord@ous-hf.no (påfør detaljer i henhold til påmeldingsslipp), eller til:

Kvinneklinikken
Perinatalkomitéen v/ Solfrid Forbord
OUS HF, Ullevål
Postboks 4956, Nydalen
0424 Oslo

Når og hvor

Dato
30.03.2017 
Klokkeslett
08:00-15:40 
Sted
Oslo kongressenter, Sal A
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Regional perinatalkomite i Helse Sør-Øst