Perinataldag 30. mars 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 30.03.2017 , Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Perinataldagen er godkjent / søkt godkjent som ledd i videre- og etterutdanning innen allmennmedisin, fødselshjelp og kvinnesykdommer, barnesykdommer og klinisk spesialist for sykepleiere.

Målgruppe:  Fastleger og allmennpraktiserende leger, privatpraktiserende gynekologer, bydelsjordmødre, helsesøstre, samt leger, sykepleiere, barnepleiere og jordmødre ved kvinne- og barneavdelingene i Helse Sør-Øst.

Se vedlagte program (pdf)

Presentasjoner fra kurset:

Regional perinatalkomite v/Branka Yli
Lite liv - hva gjør vi? v/Branka Yli
Sen vekstrestriksjon v/ Henrik Husby
Jernmangel og anemi v/ Stian Westad
Vitamin D i svangerskapet v/ Kristin Brække
Dråper av gull - stamceller i morsmelk v/ Rønnaug Solberg
Språkbarrierer og kommunikasjon v/ Thor Indseth
Obduksjon v/ Hanna Maria Eng
Nyfødtresuscitering v/ Christiane Skåre
Bruk av resusciteringsskjema - hva lærte vi? v/ Rønnaug Solberg
Hvordan går det med de ekstremt preterme? v/ Ola D. Saugstad


Pris:   800,- inkl. lunsj, frukt og kaffe
Påmelding:   Bindende. Frist 20. mars (maks 400)
Sendes på e-post til sforbord@ous-hf.no (påfør detaljer i henhold til påmeldingsslipp), eller til:

Kvinneklinikken
Perinatalkomitéen v/ Solfrid Forbord
OUS HF, Ullevål
Postboks 4956, Nydalen
0424 Oslo

Når og hvor

Dato
30.03.2017 
Klokkeslett
08:00-15:40 
Sted
Oslo kongressenter, Sal A
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Regional perinatalkomite i Helse Sør-Øst 
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.