Personlighetskonferansen 2020

Konferanse, 10.12.2020-11.12.2020, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)

 De fleste mennesker med personlighetsforstyrrelse opplever bedring, og mange oppfyller ikke lenger diagnosekriteriene etter endt behandlingsforløp. Likevel forblir mange utenfor arbeidslivet. Hvorfor – vet vi lite om, mye tyder på at barrierene strekker seg utover nedsatt funksjonsevne, selv om det kan være en medvirkende årsak. Kravene til arbeidserfaring og høyere utdannelse øker. Mulighetene snevres inn for mennesker som falt utenfor. Konsekvensene dette bærer med seg preger den enkelte, deres nære og samfunnet. På årets konferanse stiller vi oss spørsmålet: hva vet vi og hva kan vi gjøre for å bidra til endring? I søken etter svar har vi invitert fremoverlente klinikere og forskere med verdifulle erfaringer i å bistå mennesker som går i behandling på veien til arbeidslivet. Kjennetegn for å lykkes er godt samarbeid på vers av sektorer: arbeidsliv, behandlingsenheter og NAV.

 Personlighetsdagene 2020 er for deg som ønsker å lære mer om hvordan bidra til at mennesker med personlighetsproblemer får muligheter til å utvikle seg videre i arbeidslivet. Vi håper du kan reise fra konferansen med inspirasjon og verktøy om hvordan tilpasse behandlingen og lykkes med det gode samarbeidet for at dette skal bli virkelighet.

Program

Erfaringer og samarbeid står på blokka for første konferansedag, etterfulgt av en dag dedikert til terapeutiske muligheter knyttet til behandling og bedring av personlighetsforstyrrelser.  

10. desember: Sammen om å lykkes

Første konferansedag er dedikert til muligheter ved gode samarbeid. Konferansen åpnes med «Et skråblikk på trygd, sykefravær og helseforløp» ved NAVs engasjerte statistikksjef, Ulf Andersen. Til å belyse bedring fra personlighetsforstyrrelser – hva det innebærer og hvordan dette henger sammen med deltakelse i arbeidslivet, har vi med oss Professor Emeritus Bruce Wampold. Videre på programmet står erfaringer sentralt: fra samarbeid med jobbspesialister og NAV til pasient og arbeidsgiver. Dagen avsluttes med en panelsamtale med fagpersoner og brukerstemmer med ulik erfaring.

11. desember: Terapeutiske muligheter

Andre konferansedag retter vi blikket mot terapeutiske muligheter.  Professor Erik Falkum introduserer hva vi kan lære av psykosefeltets arbeid med integrering i arbeidslivet. Videre utover dagen har vi med oss dr. Lois Choi-Kain, som gir dyptgående og engasjerende forelesninger om behandling, personlighetsfungering og arbeid på tvers av ulike terapiretninger.

Se hele programmet her


Torsdag 10. desember 2020: Sammen om å lykkes

08.30-09.00 Registrering med kaffe, te og frukt

09.00-09.30 Velkommen: Åpning og faglig introduksjon v/ Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

09.30-10.15 Et skråblikk på trygd, sykefravær og helseforløp – Ulf Andersen

10.15-10.30 Pause

10.30-11.00 Individuell jobbstøtte/IPS – arbeid som terapeutisk intervensjon er god medisin – Vibeke M. Erichsen og Mette Grønli

11.00-11.15 Integrere jobb samtidig med terapi– Enhetsleder ved psykiatrisk poliklinikk Kristiansand, Kenneth Lindberget

11.15-11.30 Pause

11.00-11.30 Betydningen av godt samarbeid med IPS – Erfaringsekspert Kim og jobbspesialist Jørn G. Haugland

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.45 Relationship in the Treatment of Personality Disorder – What's Missing? – Professor emeritus Bruce Wampold

13.45-14.00 Pause

14.00-14.45 Alliance and Real Relationship in the Treatment of Personality Disorder – Professor emeritus Bruce Wampold

14.45-15.00 Pause

15.00-15.45 Panelsamtale med foredragsholdere og ekspertrådsrepresentanter

Fredag 11. desember 2020: Terapeutiske muligheter

08.30-08.45 Velkommen

Åpning og faglig introduksjon Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

08.45-09.45 Hva kan vi lære av psykosefeltets integrering i arbeidslivet – Professor emeritus Erik Falkum

09.45-10.00 Pause

10.00-10.45 Mangfolds-kapitalisme – Olav Haraldseid

10.45-11.00 Pause

11.00-12.00 Kliniske erfaringer med ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi) for å øke jobbmestring – Jonas Sharma-Bakkevig

12.00-13.00 Lunsj

13.00-13.45 The Corrective Experience of Getting a Life: Aiming for Recovery over Remission in BPD – Professor Lois Choi-Kain

13.45-14.00 Pause

14.00-14.45 The Corrective Experience of Getting a Life: Aiming for Recovery over Remission in BPD – Professor Lois Choi-Kain og Jana Volkert

14.45-15.15 Spørsmålsrunde med Lois Choi-Kain og Jana Volkert

15.15- 15.30 Avslutning

 

Smittevern

Det vil være begrenset antall plasser for fysisk deltakelse ved Thon Hotel Opera. Der det vil være minst en meters mellomrom mellom hver plass. Det vil bli tatt hensyn og tilpasset til gjendende regler for smittevern gjennom helse konferansen.

Derfor er det lagt opp til at årets konferanse kan skje både på Thon Hotel Opera i Oslo, men også skal kunne følges digitalt. Det er kun et begrenset antall plasser til årets konferanse, det kan derfor lønne seg å være tidlig ute.

Har man bestilt fysisk deltaktelse, men får symptomer på kursdagen – vil man få muligheten til å delta digitalt.

Godkjenning

Fysisk og digital deltakelse på konferansedagene er godkjent som 12 timers etterutdanning av Den Norske Legeforening og Psykologforeningen.

Det er også mulig å samles i mindre grupper som følger konferansen, for å få kursbevis må NAPP kontaktes i forkant.

Meld deg på her.

Når og hvor

Dato
10.12.2020-11.12.2020 
Klokkeslett
09:00-16:00 Torsdag og fredag
Sted
Thon Hotel Opera Oslo
 
Arrangør
Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP)
 
Mer informasjon
Meld deg på her  
Fant du det du lette etter?