HELSENORGE

PROMiNET arrangerer: Digitalt introduksjonskurs i bruk av pasientrapporterte endepunkter i kliniske studier

Økt bruk av PROM (Patient Reported Outcome Measures) i forskning og klinikk er en ønsket utvikling og i tråd med politiske føringer. For å sikre høy kvalitet i denne type forskning, er det viktig å lære seg de metodiske aspekter ved bruk av PROM.
Fant du det du lette etter?