HELSENORGE

Prostatakreft, lærings - og mestringskurs

Et lærings- og mestringskurs for pasienter prostatakreft og deres pårørende. Kurset er forberedende til strålebehandling.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Kurset krever henvisning fra lege. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk til OUS, avdeling klinisk service, onkologi, merknad: Læring og Mestring.

Om kurset

Kurset utvikles i samarbeid med og anbefales av avdelingens leger og sykepleiere. Hensikten med kurset er å få økt kunnskap og mestring knyttet til sykdom, behandling og veien videre. Dette kan gi deg større mulighet til å takle utfordringer og forbedre eget liv og helse. Du vil i løpet av kurset få undervisning av spesialisert fagpersonell og det vil være muligheter for spørsmål underveis. Du får også mulighet til å utveksle erfaringer med andre i samme eller lignende situasjon.

Praktisk info

Egenandel: Pasienten betaler egenandel på opplæringskurs, tilsvarende poliklinisk takst i sykehuset kr. 386,-. Hvis du har frikort, trenger du ikke å betale. Egenandelen er en del av frikortordningen for pasienten. Pårørende betaler ikke egenandel.

Reise og opphold: Reiseutgifter dekkes etter reglene for lærings- og mestringsopphold etter Lov om Spesialisthelsetjenesten § 5-5 med tilhørende forskrifter. Pasientreiser dekker rimeligste reisemåte med fratrekk av egenandel 328 kroner tur/retur. Pasientreiser dekker 655 kroner for overnatting + 253 kroner for kost pr. person pr. døgn (satser 2023).

NB! Ta kontakt med Pasientreiser , tlf. 91 50 55 15, i forkant av kurset.

Kursmateriell

Fant du det du lette etter?