Psykisk helse, temakvelder

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 12 ganger i året, kl.17-19

12 ganger i året arrangeres det temakveld, med ulike temaer innen psykisk helse. Temakveldene er gratis, og er åpne for pasienter, pårørende og fagpersoner

Se oversikt over alle høstens temakvelder her.

Når og hvor

Tid
12 ganger i året, kl.17-19
Sted
Ullevål sykehus
auditoriet på Øyeavdelingen, bygg 36 A, 1. etasje
 
Kontakt
Har du spørsmål om temakveldene, ta kontakt med:
Vigdis Jacobsen Rehn,
e-post: uxrevi@ous-hf.no eller
tlf.: 480 16 286